Ниво увоза говеђег меса је у благом порасту показује извештај ресорног Министарства

Аутор: Gdjakovic
297 посета
 • Домаћа производња у говедарству je благо изнад потреба домаћег тржишта, a ниво увоза говеђег меса је у благом порасту у односу на претходну годину, као и извоз говеђег меса који је у порасту у односу на 2021. годину. Ниво извоза живих грла говеда је у благом паду у односу на претходну годину, док је увоз живих грла говеда повећан.
 • Повећање цена хранива, несигуран пласман, недовољна организованости произвођача су карактеристика сектора у претходној години. Све то је довело до одустајања од ове производње малих произвођаћа и поремећаја у производњи, како меса, тако и млека.

Тржиште:

 • Домаће: Просечна цена товне јунади у периоду јул – децембар 2022. била је на нивоу између 395 и 410din/kg, а крајем посматраног периода бележимо ниво цена од 400din/kg. У наредном периоду се очекују задржавање цена јунади приближне нивоу са краја посматраног периода.
 • Просечна цена телади је у истом периоду 2022. године варирала у распону од 490 до 520din/kg.
 • Извоз живих грла је вршен на CEFTA тржиште и тржиште Либије, док је извоз јунећег меса вршен на тржиште CEFTA земаља, као и у Руску Федерацију и Кину, a од ЕУ земаља у Италију и Хрватску.
 • Увоз живих грла говеда је вршен из ЕУ земаља (Аустрије, Мађарске, Румуније, Чешке, Словеније и Хрватске). Увоз јунећег меса је вршен из ЕУ земаља (Низоземске, Италије, Хрватске, Словеније, Бугарске, Француске и Аустрије), а од CEFTA земаља из Црне Горе и Македоније, као и из Руске Федерације.
 • Цена говеђег меса (јунеће розбратне) у малопродаји је у порасту од јула 2022. и током друге половине године и кретала се у распону од 915 до 938 din/kg.
 • Светско тржиште: Према подацима ERS (Economic Research Service USDA) клање грла већих тежина је довело до повећања производње говеђег меса. Велика потражња за америчком говедином је довела до повећања обима извоза, пре свега на тржиште Кине, док је дошло до пада извоза у Мексико и Јапан. У истом периоду је дошло до пада обима увоза, највише из Бразила и Новог Зеланда, а бележи се пораст увоза из Канаде.
 • На тржишту земаља чланица ЕУ је на крају 2022. године дошло до повећања цена јунећег меса за 14% у односу на почетак 2022. године и то су највише забележене цене.
 • Према FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) подацима очекује се повећање производње говеђег меса за 1,4% у односу на 2021. годину. Поред тога се очекује и повећање обима светске трговине за 5,2% у односу на 2021. годину. На тржиштима земаља Европе се очекује смањење обима производње говеђег меса, док се на осталим тржиштима очекује повећање производње, најзначајније извозно тржиште је свакако тржиште Азије, а највећи извозници су земље Јужне и Северне Америке.

Актуелно:

 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде наставља са подршком произвођача кроз примену мера предвиђених Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у области директних плаћања и подршке инвестицијама, као и да у складу са планом расписује јавне позиве за коришћење IPARD подстицаја, који су намењени за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, као и инвестиције у физичку имовину у вези са прерадом и маркетингом пољопривредних производа и производа рибарства. Оно што је новина, је да се од ове године право на директне подстицаје остварује на основу јавних позива.
 • Спроводи се TW пројекат Подршка успостављању система класирања трупова у складу са ЕУ Заједничком пољопривредном политиком, који заједнички спроводе МИнистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије са надлежним институцијама Краљевине Шпаније и Републике Летоније.

Srodni tekstovi

Оставите коментар