Највећи проблем с којим се суочавају европски фармери је исти као и у Србији

Аутор: draganadpetrovic
291 посета

Српски пољопривредници често наводе како је ситуација у аграру државе Европске уније много боља него у Србији. Међутим, према писању портала AgWeb и европски фармери се суочавају са истим проблемом као и српски пољопривредници.

Резултати истраживања
Према истраживању Еуростата само 11% свих пољопривредних газдинстава у Европској унији воде фармери млађи од 40 година. Иако имају у просеку три пута већа газдинства него у Србији (просечан посед у ЕУ је око 15 хектара а у Србији 5,44) и у европским земљама се суочавају са све старијим пољопривредницима што је довело до забринутости да ли ће Европа у наредним годинама и деценијама бити способна да произведе довољно хране за сопствене потребе. Због тога су покренути бројни пројекти и понуђене бенефиције како би се млади подстакли да се више баве производњом хране.

 • 34 одсто чине пољопривредници који имају 65 година и више
 • 24 одсто су старости од 55 до 64 године
 • 22 одсто њих има између 45 до 55
 • 7 одсто фармера у ЕУ је старости од 35 до 45
 • 4 одсто је младих фармера између 25 и 35 година
 • 9 одсто су они који нису директно укључени у производњу већ се баве маркетингом и менаџерским пословима на фармама

* Подаци Еуростата

Илустрација: Производња боровница у заштићеном простору у Немачкој

Субвенције за младе
Како би подстакли младе људе да се више баве пољопривредом ЕУ има додатне субвенције за младе који се остварују као подршка преко националних фондова. Државама чланицама је наложено спровођење следеће стратегије за подршку младим фармерима:

 • издвојити до 2 % укупних средстава намењених субвенцијама за младе пољопривреднике
 • одлучити за колико ће хектара по господарству бити додељено у оквиру подршке за младе пољопривреднике (највише 90 хектара)
 • одабрати методу за израчунавање плаћања за младе пољопривреднике (до 50 % субвенција као подршка дохотку пољопривредника)
 • одлучити требају ли корисници програма плаћања за младе пољопривреднике имати одговарајуће вештине и/или испуњавати одређене услове у погледу оспособљавања
 • након што млади фармери покрену пословање бесповратно добијају субвенције у наредних пет година
  млади пољопривредници имају предност при додели основних државних субвенција

Осим ове врсте подршке млади фармери у ЕУ имају право да конкуришу и за подстицаје у оквиру подршке руралног развоја који подразумева део бесповратних средстава, повољне кредите и грантове за оснивање агро предузећа а све како би се подстакао развој руралних крајева. Укупан износ буџета за ове врсте субвенција је око милијарду евра.

Илустрација: Наводњавање детелине ренџер системима у Шпанији

Шта кажу млади?
Да би што боље разумели потребе младих пољопривредника и добили информације које су утицале на креирање аграрне политике у ЕУ спроведена је анкета 2015. која је обухватила 2.000 фармера млађих од 40 година. Истраживање је показало да млади пољопривредници имају највише проблема са куповином или изнајмљивањем земљишта за своју производњу, али и потребу за финансијском подршком барем у првих пет година рада, приступ повољним кредитима али и у проналажењу квалификоване радне снаге. Истраживање је показало да су млади фармери више спремни за увођење иновација у производњи, као и да више желе да се баве органском производњом док су старији од 65 година више окренути као конвенционалној производњи и нису спремни за иновације чак и кад им се објасни да ће то унапредити њихову производњу и приходе.

Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар