Крагујевац одрешио кесу за пољопривреднике

Аутор: draganadpetrovic
481 посета

Градско веће Крагујевца недавно је усвојило програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину.

Циљ програма је да се кроз буџетску подршку решавају ургентни проблеми пољопривредника. За ту намену у буџету је планирано 50,5 милиона динара.

Највише средстава – 48 милиона динара је опредељено за мере руралног развоја и то инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, одрживо коришћење пољопривредног земљишта и управљање ризицима, а 2,5 милиона су мере директних плаћања.

Кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава планирана је набавка квалитетних приплодних грла млечних раса – говеда и оваца, набавка приплодних грла свиња, набавка опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, набавка машина и опреме за руковање и транспорт стајњака, машина за припрему сточне хране, машина за храњење и напајање животиња, набавка сточних вага.

Илустрација: Субвенције за набавку квалитетних приплодних грла говеда

Од прикључне тракторске механизације субвенционисаће се набавка машина за примарну и допунску обраду земљишта, за ђубрење земљишта, машина за сетву, заштиту биља, убирање усева и транспорт.

Програмом су предвиђени и подстицаји за опрему за пчеларство, подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, подизање и опремање пластеника, као и набавка машина, уређаја и опреме за наводњавање усева. Висина подстицаја ће износити 50 посто од вредности инвестиције (без ПДВ-а).

Суфинансираће се и осигурање усева, вишегодишњих засада, расадника и животиња, а део средстава ће бити реализован и за агромелиоративне мере чији је циљ поправка плодности земљишта.

Од директних плаћања реализоваће се регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у висини од 2.500 динара по једном грлу.

Илустрација: Суфинасирање и осигурање усева

Јавни позиви и конкурси биће објављени на званичном сајту града Крагујевца, у средствима јавног информисања и на огласним таблама.

Извор: https://ritamgrada.rs/kragujevac/za-podsticaje-u-poljoprivredi-505-miliona-dinara-iz-gradskog-budzeta/

Srodni tekstovi

Оставите коментар