Желите нову механизацију или трактор уз подршку државе? Дајемо вам 5 идеја како да добијете новац

Аутор: Gdjakovic
1,2K посета

Свако пољопривредно газдинство у Србији које жели да буде корисник средстава подршке државе мора бити регистровано односно уписано у Трезору. Дужни су сви да уредно воде евиденцију и благовремено изврше промене које настају на газдинству као што су број грла стоке, сетвена структура и слично. Овај процес не траје дуго али много значи. Ако сте на пример купили неку опрему, за њу конкурисали и она се односи на производњу малине, нећете добити субвенције ако ви немате уписану производњу малине у Трезору.

Друга основна грешка коју праве пољопривредници је прибављање потврде о томе да ли су измирили пореске обавезе. Потврда треба да буде на нули односно да сте све обавезе измирили. Свакако је боље да ту потврду сами прибавите јер у случају дуга, можете да измирите дуг и да узмете потврду каква треба да буде односно без дуговања. У случају да држава по службеној дужности прибави та документа и у том моменту доспе макар један динар дуга, ви сте аутоматски одбијени за било који подстицај.

Трећи савет пре него предате захтев. Немојте захтев предавати лично на писарницу већ поштом са повратницом. То вам је доказ да сте захтев поднели благовремено. Обавезно документа ископирајте да би их имали у случају да се предмет загуби било у пошти или током обраде. Најскупља варијанта је да идете на писарницу јер тиме само правите трошак а ништа нисте постигли. Ако нисте из Београда, у посету главном граду можете и без тога.

Прва опција која се нуди јесте за оне који желе да за већ купљену механизацију изврше повраћај. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за аграрна плаћања) расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години. Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору, примарну производњу воћа и грожђа, производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.Текст јавног позива можете прочитати овде: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/javni-poziv-primarna-biljna-2022-004.pdf

Друга опција за набавку механизације односи се на сточаре. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за аграрна плаћања) расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству  у 2022. години.

Подстицаји обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; за заштиту добробити животиња; за вагање, усмеравање и обуздавање животиња; за производњу конзумних кокошијих јаја; за пчеларство, мужу и држање, одгој и тов живине. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.   Овде је цео текст јавног позива: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/javni-poziv-primarna-stocarska-2022-002.pdf  

Трећа опција је набавка трактора преко ИПАРД-а.

Један од видова подршке Европске уније земљама кандидатима је Инструмент претприступне помоћи (ИПА), који је у Републици Србији доступан од 2014. године. Део ИПА подршке намењен руралном развоју представља ИПАРД, који има за циљ модернизацију и унапређење продуктивности сектора пољопривредне производње и прераде, као и развој руралних заједница и побољшање квалитета живота људи који у њима живе. Поред тога, ИПАРД има улогу и у достизању европских стандарда у области хигијене и безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине, али и у припреми за коришћење значајно већих фондова који ће становништву Републике Србије бити на располагању након придруживања Европској унији. ИПАРД подршка Европске уније реализује се кроз седмогодишње ИПАРД програме, те је 2014. године Република Србија припремила ИПАРД II програм за период 2014-2020. године. Европска комисија је ИПАРД II програм одобрила 2015. године, а исти је усвојен закључком Владе Републике Србије у септембру 2017. године („Службени гласник РС”, бр. 30/2016, 84/2017, 20/2019, 55/2019 и 38/2021). ИПАРД II програм може се преузети у електронској форми на званичној интернет страници МПШВ (www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/) и УАП (www.uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/). Целокупан износ ИПАРД подршке распоређен је у појединачне мере које имају за циљ подршку у различитим сегментима руралног развоја. Мере ИПАРД II програма одабране су на основу процене потреба и потенцијала за рурални развој Републике Србије. Укупна подршка предвиђена кроз ИПАРД II програм износи 233 милиона евра, од чега је 175 милиона евра из буџета Европске уније, а 58 милиона евра из буџета Републике Србије. Како би средства предвиђена мерама ИПАРД II програма била доступна корисницима, Република Србија је у обавези да обезбеди институционални и правни оквир за спровођење мера на основу чега Европска комисија кроз акредитацију одобрава њихово спровођење.

Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД II програма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању од стране Европске уније, тј. ИПАРД II програма. Означавање инвестиције је обавеза корисника којом се шира јавност информише о улози ЕУ у спровођењу ИПАРД II програма, али и промовише позитивни допринос ЕУ и националних фондова руралном развоју у Србији. Корисник се на обележавање предметне инвестиције обавезује приликом преузимања Решења о одобравању пројекта и Обавештења кориснику ИПАРД подстицаја. Обавезе примаоца у смислу обележавања инвестиције дефинисане су у односу на износ јавне подршке. Укупна средства за ИПАРД у 2022. години су 6.294.000.000,00 динара.

Она ће важити за све и очекује се расписивање јавног позива од почетка фебруара 2022. године.

Четврта опција је да трактор купите преко субвенције уз подршку Светске банке полуларну 50:40:10. Очекује се да конкурс почне у последњој декади јануара месеца, а јавни позив излази наредне недеље. Како сазнајемо у понедељак 17.01.2022. године о томе ћемо вас обавестити чим изађе на сајту Министарства или Управе за аграрна плаћања. За овај посао најбоље је да се обратите консултантима који су на списку Министарства или ПССС. Свакако сами прочитајте све што вам припреме да не би било грешака. Они који се баве ратарством могу и да очекују позив након завршетка позива за газдинства која се баве сточарством. 

Пета опција је да тражите повраћај од ваше локалне самоуправе. Од места до места ова субвенција се разликује. Најчешће је то вредност око 100.000,00 динара у зависности од тога шта набављате.

За већину набавки важи могућност финансирања из кредита који обезбеђује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са комерцијалним банкама. Очекује се ускоро објављивање Јавног позива за 2022. годину. Позив ћемо објавити чим буде доступан јавно.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије припремило је нови Правилник којим је проширена листа општина односно села и насеља у којима ће субвенције бити исплаћене до 65% повраћаја а који ће се примењивати у наредној години. Тако је сада обухват проширен на села која се налазе на подручјима Националних паркова. Укупно преко 100 градова и општина се налазе на списку који обухвата преко 2000 села одосно места на које се односи ова мера а можете погледати списак у наставку овог текста. Ако је ваше место на овом списку уместо 50% поврат ће бити 65% и на тај начин држава жели да подржи пољопривреднике који се налазе у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500m и преко 500m, а према подацима Републичког геодетског завода.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају овај услов или се налазе у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима или су у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину  (,,Службени гласник РСˮ, број 104/14).

Овај правилник примењује се од 1. јануара 2022. године.

Како смо сазнали у ресорном Министарству овај правилник односно списак ће важити наредне три године.

Цео правилник и смисак места налази се на линку: https://agropress.org.rs/%d0%b1%d0%b8%d1%99%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%9a%d0%b0/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%99%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be/

Srodni tekstovi

1 коментар

Dragan 14. јануар 2022. - 20:20

Za ruralna podrucja treba osim mehanizacije ulagati izgradnji objekata za eventualni tov zivotinja, pomoci u povezivanju u dobijanju jedinki za tov i povezivanju za kombinatima za otkup uz cenu kojom moze planirati opstanak i ostanak. Ulaganje samo u mehanizaciju i traktore bez plana nece dati pravi uspeh i zadrzatI mlAde.

Одговори

Оставите коментар