Дијалог о трансформацији прехрамбених система у Србији

Аутор: Gdjakovic
333 посета

Данас је у Конгресном центру Мастер у Новом Саду поводом Међународног дана биодиверзитета
одржан Национални дијалог о трансформацији прехрамбених система у Србији. Дијалог је
организован у сарадњи Организације за храну и пољопривреду – ФАО, Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде и Националне асоцијације Сербиа Органика.
И ове године, међународна заједница позвана је да преиспита свој однос према природи, јер смо, и
поред свих наших технолошких достигнућа, у потпуности зависни од здравих екосистема у
обезбеђивању пијаће воде, хране, лекова, одеће, горива, заклона и енергије. Губитак
биодиверзитета директна је последица непромишљених људских активности попут деградације
екосистема, сече шума и неконтролисаног развоја инфраструктуре.
Национални дијалог је окупио кључне актере из области пољопривреде, науке, цивилног друштва и
привреде како би се разговарало о важности трансформације прехрамбених система за очување
биодиверзитета. Одрживи прехрамбени системи су постали императив у свету, а Србија препознаје
значај њихове имплементације ради заштите природе и очувања биолошке разноликости.
Кроз дијалог су промовисане мере и активности које се тичу агроекологије, локалне производње
хране, очувања аутохтоних сорти биљака и подршке пољопривредницима у примени одрживих
пракси. Наглашено је да је важно успоставити равнотежу између пољопривредне производње и
очувања природних ресурса, како бисмо осигурали одрживу будућност за све.

Током дијалога, истакнута је важност сарадње и партнерских односа између владе, пољопривредних
произвођача, стручњака и цивилног друштва у остваривању трансформације прехрамбених система.
Само заједничким напорима и ангажовањем свих релевантних актера можемо постићи циљеве
очувања биодиверзитета и одрживог развоја.
Разговараоло се о важности очувања генетичких ресурса и биолошке разноврсности као основе за
одрживу пољопривреду. Панелисти су нагласили значај примене агро-еколошких мера у
пољопривредној производњи, које доприносе очувању биодиверзитета. Такође, истакнута је
неопходност прилагођавања прехрамбених система климатским променама како би се осигурала
њихова одрживост у будућности. Посебан акценат је стављен на значај органске производње, која
промовише одрживост и заштиту биодиверзитета. Панелисти су такође дискутовали о важности
очувања земљишта као ресурса за пољопривреду и примени одрживих метода управљања
земљиштем ради очувања плодности и биодиверзитета. У контексту одрживог развоја локалних
руралних средина, представљен је концепт биодистрикта као модела који доприноси очувању
биодиверзитета и промовише одрживи развој. Такође, истакнута је важност кратких ланаца
снабдевања који подржавају локалне произвођаче хране и доприносе стварању одрживих
прехрамбених система, али и о утицају употребе пестицида на биодиверзитет, при чему су
представљени изазови и прилике за очување животињских и биљних врста.
КОНТАКТ ЗА МЕДИЈЕ:
Ивана Симић, ivana.simic@serbiaorganica.org, +381 65 8556868

Srodni tekstovi

Оставите коментар