Niz uredbi o poljoprivredi stupa na sangu, obavezno pročitajte kako se registruje gazdinstvo ili rade izmene!

Аутор: dzonioff
288 посета

Vlada Srbije usvojila je niz uredbi o podsticajima i podršci u poljoprivredi, preduzetništvu i poslovnoj infrastrukturi. Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu utvrdjene su mere ruralnog razvoja i preraspodele podsticaja, obim sredstava za kreditnu podršku i posebni podsticaji u poljoprivredi. Utvrdjen je i obim sredstava za IPARD. Na taj način je nastavljena postepena transformacija u tim oblastima, kao deo procesa pristupanja Evropskoj uniji. Vlada je usvojila Uredbu o utvrdjivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini, kako bi bile podstaknute investicije mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u širenju proizvodnje i jačanju konkurentnosti, sa ciljem otvaranja novih radnih mesta. Kako se dodaje, mikro, malim i srednjim privrednim subjektima, preduzetnicima i zadrugama kroz razvojne projekte biće raspodeljeno 500 miliona dinara. (Beta)

Sve promene koje su nastale na gazdinstvu potrebno je prijaviti i to posebno ako je reč o novim poljoprivrednim kulturama na zemljištu, promenama u broju domaćih životinja, zakupu, ali i proširenju zemljišnih poseda. Od prvog marta do 30. aprila vršiće se registrovanje.

„Što se tiče proizvođača koji u svom posedu imaju višegodišnje zasade u obavezi su da svake godine vrše prijavu svojih zasada na datim parcelama i sve promene koje su u međuvremenu došle, a što se tiče proizvođača koji se bave ratarskom proizvodnjom, zbog same proizvodnje koja traje kraće u odnosu na višegodišnje zasade, svake godine su u obavezi da na parcelama na kojima će se vršiti zasejavanje svojih useva prijave tačno određeni usev koji će biti u 2019. godini“, kazala je Lidija Vulović, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu.

Kada je reč o stočarskoj proizvodnji mora se tačno prijaviti vrsta domaćih životinja, brojno stanje, a do prvog maja nosioci poljoprivrednih gazdinstava imaće prilike i da prijave promenu na svom imanju ukoliko se desila nakon registracije. Na osnovu tog broja dobijaće i subvencije.

„Treba obratiti pažnju da se nešto ne promaši, treba da se kaže pravo stanje, vrsta stoke, domaćih životinja i broja jer ako se nešto pogreši i ako se utvrdi greška a poljoprivrednik dobija subvencije recimo za pet krava po 25 000 dinara i ako inspekcija utvrdi da je to manji broj krava on može da dobije pasivni status imanja. Onda to donosi sledeće, da naredne tri godine ne može da koristi subvencije , bilo koje vrste ne samo za stoku već i za sve i onda je to muka posle vratiti u aktivni status“, saopštio je Goran Joksić, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu.

Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u registar vodi se kao aktivno ali ukoliko se ne izvrši obnova registracije, ako se ne ispune ugovorne obaveze kada je reč o kreditima i ako se daju netačni podaci može da pređe u pasivan status.

„Poljoprivredna gazdinstva koje se nalaze u pasivnom statusu neće moći da koriste podsticaje iz oblasti poljoprivrede a zemljišni fond koji poseduje neće moći da budu predmet upisa drugog poljoprivrednog proizvođača, odnosno gazdinstava. U slučaju kada se ne prijave sve katastarske parcele ili kada se daju neistiniti podaci pasivni status traje tri godine i kada se ne poštuju propisi koji su navedeni onda pasivni status može trajati od tri do pet godina“, rekla je Marija Ivanović, savetodavac u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu.

Olakšavajuća okolnost kada je reč o dobijanje dužeg pasivnog statusa koje može da traje od tri do pet godina je ta da se na polovini isteka može poslati zahtev za prestanak pasivnog statusa uz navođenje svih ispunjenih obaveza i mera. Izvor www.ikragujevac.com 

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije s ciljem obezbeđenja finansijskih sredstava radi podrške razvoju i unapređenju poljoprivrede povećanjem nivoa tehničke opremljenosti. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje. Krediti će se dodeljivati za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije. Iznos kredita može biti od 100.000 do 5.000.000 dinara. Kamatna stopa iznosi 1,5% na godišnjem nivou. Sopstveno učešće poljoprivrednika je najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, a bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina. Rok vraćanja kredita je do pet godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 6 meseci. Tokom ovog perioda obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno u visini ugovorene kamatne stope. Anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa za korisnika kredita iznosi 246,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa. Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

Srodni tekstovi

Оставите коментар