Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници више измењених уредби које се односе на пољопривреду, а тичу се субвенција по грлу стоке и повећања прелевмана и премија за млеко.