Шта доноси нови Закон о подстицајима односно субвенцијама у пољопривреди?

Аутор: Gdjakovic
535 посета

ПРЕДЛОГ Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, којим се, између осталог предвиђа повећање износа субвенција и премија за млеко, ушао је у скупштинску процедуру.

Тим актом предвиђено је повећање максималне површине обрадивог пољопривредног земљишта за које се може остварити право на подстицаје за биљну производњу са 20 хектара на 100 хектара. Како се наводи у документу, циљ ове измене је да пољопривредна газдинства остваре право на подстицаје за оптималну површину пољопривредног земљишта и повећају своју конкурентност, нарочито у отежаним условима за производњу у последњем периоду.

Повећан је и минимални износ за основне подстицаје по површини биљне производње са 6.000 динара на 12.000 динара, као и минималан износ премије за млеко са 10 динара, на 15 динара по литру млека. Предложеним законом прописује се и да је корисник који је остварио право на подстицаје за биљну производњу за пољопривредно земљиште које је обрађивало друго лице у своје име и за свој рачун, дужан да врати новчана средства и плати затезну камату, почев од дана исплате подстицаја, за укупан износ који је остварио по основу права на подстицаје за биљну производњу за ту календарску годину.

Кувају га, углавном, мушкарци, који га више и једу, а жене најчешће избегавају, знате ли о ком специјалитету је реч?

Наведена решења су предложена зато што су, како се наводи, у последњем периоду уочени случајеви злоупотреба остваривања права на подстицаје у смислу да подстицаје остварује власник парцеле, а не пољопривредник који стварно обрађује земљу, услед тога што власник парцеле са пољопривредником не закључује писани формални уговор о закупу земљишта који би био подобан за упис земљишта у Регистар пољопривредних газдинстава.

Предлогом је прописано да ради остваривања права на подстицаје за биљну производњу лице које обрађује пољопривредно земљиште које није у његовом власништву може министарству пријавити катастарске парцеле које обрађује, а које нису уписане у његовом пољопривредном газдинству. Прецизира се и услов за остваривање права на коришћење подстицаја у сточарству у вези са пријавом врсте и броја животиња, тако што се прописује да се у Регистру пољопривредних газдинстава пријављује гајење одговарајуће врсте животиња, односно подаци о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се животиње држе или узгајају.

Луку девојке обожавају, а није “урбани лик” – мајке би га за зета, а очеви да им је син баш такав

Предложеним документом усклађује се дефиниција „пашњака“ са прописима којима се уређује пољопривредно земљиште и предлаже се скраћење рока за подношење жалбе, у циљу убрзања поступка и скраћења временског периода који је потребан за ефективну исплату подстицаја након доношења решења којим се утврђује право на подстицаје.

Извор: https://www.novosti.rs/ekonomija/vesti/1290030/vece-subvencije-premija-mleko-predlog-zakona-podsticajima-poljoprivredi-uskoro-pred-poslanicima

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар