У понедељак леже новац на рачуне пољопривредника, али то није све!

Аутор: Gdjakovic
663 посета

Новац који је држава ове године издвојила за пољопривреду доказ су јасне намере не само да помогне у годинама глобалних поремећаја на тржишту изазваних ратом у Украјини већ се улаже у развијање и унапређење. Циљ је стабилна и сигурна аграрна политика. Ова година је рекордна по издвојеном новцу- опредељено је 80 милијарди динара, што представља пет одсто укупних пореских прихода буџета. Ако новцу који држава директно издваја додамо средства из кредита за инвестиције у пољопривреди и ИПА фонда укупна улагању у пољопривреду за 2023. годину износе преко 84 милијарди динара  рекли су предстваници Минисарства током заседања.

Исплата креће од понедељка
Измене у постојећем закону које су предложене подразумевају пре свега потпуно уређење система функционисања и управљања аграрном политиком Србије на један потпуно нов, прецизан статистички документован и транспарентан начин.

– Приликом креирања нових законских решења узели смо у обзир све конструктивне предлоге удружења пољопривредника са којима смо у претходном периоду водили веома активне и конструктивне разговоре. Консултована је струка како бисмо средства аграрног буџета распоредили на најбољи могући начин. Израда измена роковођена је јасним циљем – унапређење производње и повећања сточног фонда као стратешког циља Србије за 2023.годину – тврди актуелна министарка пољопривреде Јелена Тнасковић.

Она је додала да новине – увођење свих регистара на једно место (катастар,регистри праћења животног века животиња), а што доноси еАграр и праћење сваког пољопривредног газдинства по периодима како пољопривредна сезона функционише – омогућују да се у складу са потребама и боље управља опредељеним буџетом али и да се брже сагледају регионалне разлике у различитим пољопривредним гранама.

– еАграр се уводи у циљу модернизације и убрзања поступка за остваривање права на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и омогућиће: електронско подношење захтева, уштеду времена код обраде захтева, брже одобравање и бржу исплату, смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева. Пољопривредни произвођачи неће више морати да прибављају папирне исправе, губе време на шалтерима. еАграром се значајно смањују и трошкови поступка за странку – истиче министарка и додаје да оно због чега је еАграр посебно значајан је исплата субвенција:

– Осим свега наведеног, сигурно најбитнија чињеница је да ће све мере спроведене у текућој години у истој бити и исплаћене. Тако да ће на један предвидив начин уз транспаретно спровођење јавних позива по унапред дефинисаним критеријумима сваки пољопривредник у Србији унапред знати коју све помоћ у виду субвенција може да оствари у складу са својом производњом – поручује министарка.

Новине и нове субвенције
Предлогом закона прописана је могућност да се за одређене округе подстицаји за директна давања и мере руралног развоја могу утврдити под различитим условима и у различитом обиму. То практично значи да уколико постоје потребе у одређеним деловима другачије него у другим, нове измене дају законску могућност да се реагује. Субвенција која до сада није постојала су давања за краве дојиље односно женску телад од квалитетних приплодних крава-првотелки

– Циљ је уваћење сточног фонда. Предлогом закона уводи се нова врста подстицаја за женску телад од квалитетних приплодних крава-првотелки за коју се подстицај исплаћује у минималном износу од 25.000 динара по грлу квартално кажу представници ресора задуженог за пољопривреду.

Ова мера ће имати ретроактивно дејство како нико не би био оштећен.

– Подстицај за женску телад од квалитетних приплодних крава-првотелки даваће се почев од 1. јануара ове године, под условима и на начин прописан посебним актом. Повратно дејство ове законске одредбе налаже општи интерес који се огледа у потреби континуираног снабдевања домаћег тржишта пољопривредним производима пореклом из Србије (млечни производи и месо) чиме се обезбеђује и прехрамбена сигурност становништва и спречава несташица ових производа на домаћем тржишту – наводи министарка.

Премија за млеко
Важећим Законом дефинисана је субвенција по литри млека у износу од седам динара док се предлогом закона увећава та цифра и прописује минимални износ подстицаја од десет динара по литру млека. Одређивање минималног износа оставља простор да расте цифра која се даје.

– Максимални износ подстицаја за сваку буџетску годину Влада прописује уредбом којом се уређују расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, у складу са овим законом и законом којим се уређује буџет Републике Србије. Истовремено Предлогом закона укида се услов за коришћење премије за млеко који се односи на минималну количину предатог крављег млека – најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Ово се уводи управо како би се помогло и како би ову врсту подстицаја могла да остваре и пољопривредна газдинства са мањим бројем грла – истиче министарка пољопривреде.

Основ за увећање субвенција

До сада је максимални износ за основне подстицаје за биљну производњу био до 6.000 динара по хектару. Предлогом закона који је данас у Скупштини за основне подстицаје за биљну производњу овај износ више није максимални него минимални. И овде је и законски остављена могућност да увећање исплата.

Предлогом закона прописано је да се поступак за остваривање права на подстицаје обуставља ако у току поступка наступи смрт физичког лица које је покренуло поступак или правно лице престане да постоји. Међутим, поступак за остваривање права на подстицаје се наставља ако у року од 30 дана од дана смрти физичког лица, које је покренуло поступак, нови носилац истог породичног пољопривредног газдинства достави Управи писану изјаву да преузима поступак за остваривање права на подстицаје.

Предвиђене измене и допуне закона су представљене и образложене ове недеље и на јавном слушању у Народној скупштини где су сви чланови скупштинског одбора за пољопривреду, представници пољопривредних удружења и стручне јавности имали прилику да поставе питања и траже додатна објашњења.

За субвенције више пријављених него прошле године

– О томе најбоље сведоче подаци – да се до данас преко е-Аграра регистровало преко 270.000 активних пољопривредних газдинстава. За субвенцију по хектару је од 7. априла до данас, аплицирало више од 160.000 пријављених газдинстава. За премију за млеко за први квартал се пријавило око 124 млекара и 813 газдинстава. Радује нас и охрабрује чињеница да се за премију за млеко пријавило двоструко више пољопривредних произвођача него прошле године и то нас уверава да им је овај начин пријаве лакши и доступнији, што је и био циљ – каже госпођа министарка.

Она додаје да је почетком ове недеље расписан и јавни позив за квалитетна приплодна грла (генетика), а данас и јавни позив за тов, и ту се очекује велики број пријава.

– Ови подаци уједно и указују да наши пољопривредници нису дигитално неписмени али увек имамо на уму да је одређеном броју пре свега старијих пољопривредника потребна додатна подршка и помоћ. Наше пољопривредне стручне службе су им на располагању у сваком тренутку, а по потреби и директно долазе на газдинства и завршавају цео процес пријаве на еАграр.

Извор: Блиц, Танјуг, АГРОПРЕСС

Srodni tekstovi

Оставите коментар