Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла

Аутор: Gdjakovic
722 посета

У Службеном гласнику објављен је Правилник о подстицајима у сточарству за квалитетна приплодна грла. Њиме се ближе прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке, као и образац захтева за остваривање права на ове подстицаје.

Квалитетне приплодне товне краве обухватају и краве дојиље старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијско плаво, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса, које припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

Право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину за највише 300 квалитетних приплодних млечних крава, најмање 30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање десет квалитетних приплодних оваца или овнова, најмање десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за најмање пет квалитетних приплодних коза или јарчева или најмање десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.

Подстицај за квалитетне приплодне млечне краве износи 30.000 динара по грлу, за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве 7.000 динара по грлу, докза квалитетне приплодне крмаче и нерастове износи 18.000 динара по грлу.

Подстицаји за родитељске кокошке тешког типа могу се добити у износу од 60 динара по грлу, за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу, а за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу.

За квалитетне приплодне матице рибе шарана, подстицаји износе 500 динара по грлу, а за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу.

На број квалитетних приплодних грла не утиче међусобна полна припадност грла.

Право на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне товне краве или бикове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке остварује без обзира на број квалитетних приплодних грла.

Особа која је остварила право на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне товне краве, не може да остварује право на подстицаје за премију за млеко произведено од грла за које је остварило подстицаје за краве дојиље у складу са овим правилником.

Захтев се подноси посебно за квалитетно приплодно грло које је први пут укључено у производњу у периоду од 1. априла до 31. децембра претходне календарске године или у производњи на пољопривредном газдинству у периоду од 1. јануара до 31. марта текуће календарске године.

Изузетно у 2023. години, захтев се посебно подноси за грло које је први пут укључено у производњу у периоду од 1. августа до 31. децембра 2022. године или у производњи на пољопривредном газдинству у периоду од 1. јануара до 31. марта 2023. године.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Захтев се подноси преко платформе еАграр.

Правилник за подстицаје можете погледати у наставку

pravilnik_14_04_2023 (1)

Извор:

https://www.ekapija.com/news/4179729/objavljen-pravilnik-o-podsticajima-u-stocarstvu-za-kvalitetna-priplodna-grla

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар