Почиње пријављивање за субвенције произвођачима шећерне репе

Аутор: Gdjakovic
47 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује Јавни позив за подношење захтева за одобравање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године, у складу са чланом 6. Уредбе о финансијској подршци пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године („Службени гласник РС“, број 123/22 и 18/24).

Право на коришћење финансијске подршке имају правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, да се налазе у активном статусу и да су пријавили површине под шећерном репом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава, као и да не представљају повезана лица у складу са прописом којим се уређује порез на добит правних лица.

Захтев за одобравање права на финансијску подршку пољопривредним произвођачима шећерне репе рода 2023. године по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 6. јуна до 5. јула 2024. године, закључно.

Право на финансијску подршку за шећерну репу, остварујe се у износу од 35.000 динара по хектару пријављене и засејане шећерне репе, а највише до 500 хектара за остварени принос од најмање 50 тона по хектару плативе шећерне репе.

Пољопривредни произвођач има право на коришћење финансијске подршке ако је целокупан остварени принос шећерне репе на уговореним површинама испоручио произвођачима шећера.

Произвођач шећера може поднети само један захтев за одобравање финансијске подршке на основу овог Јавног позива.

Извор: УАП

Srodni tekstovi

Оставите коментар