Откривене преваре – Покрајина је раскинула Уговоре са бројним газдинствима

Аутор: Gdjakovic
770 посета

Покрајина је раскинула Уговоре са бројним газдинствима јер нису испоштовали уговорне обавезе. Погледајте спискове! Вредност раскинутих Уговора је преко 40 милиона динара!

Одлука о раскиду уговора о опредељивању средстава по Конкурсу о додели средстава за суфинансирање набавке конструкције и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2021. и 2022. години

Сходно члану 8. став 5. Уговора  о додели  средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2021. години Корисник средстава за ког се утврди да није поступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу, односно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.  Таквих је у 2021. било 10 и сви су са територијеопштине Оџаци. Из истог разлога јос 16 газдинства добило је налог да врати новац сви су са територије Оџака, сем јердног које је из Сомбора.

Корисници средстава су дужни да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде добило је пријаву и само након неколико дана спроведена је контрола, одлуке можете видети у наставку као и имена и презимена оних који су ухваћени:

2022. година

2021. година

odluka-o-raskidu-ugovora-biljna-proizvodnja-2021

odluka-o-raskidu-ugovora-biljna-proizvodnja-2022

Srodni tekstovi

Оставите коментар