Од наредне године држава и ЕУ дају новац за дрон, трактор али и друге инвестиције

Аутор: Gdjakovic
438 посета

До краја године очекују се и први јавни позиви у оквиру ИПАРД 3 циклуса, најпре за Меру 1, где постоји највеће интересовање корисника, а онда и за остале реакредитоване мере, објавило је ИПАРД Управљачко тело у најновијем билтену.

Инвестиције које ће бити подржане ИПАРД 3 програмом односиће се на набавку опреме, машина и механизације, изградњу и реконструкцију производних и пратећих објеката, што ће значајно допринети достизању европских стандарда у области хигијене, безбедности хране, добробити животиња, заштите животне средине, као и оснаживању пољопривредних произвођача и прерађивача за пласман производа на тржиште ЕУ.

На иницијативу пољопривредних произвођача, једна од новина коју доноси ИПАРД 3 програм је укључивање дрона као инвестиције која је прихватљива у оквиру Мере 1.

Подржане инвестиције у оквиру ИПАРД 3 програма биће представљене у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова која се објављује као прилог правилника за спровођење сваке од инвестиционих мера ИПАРД 3 програма (Мера 1, Мера 3 и Мера 7). За разлику од претходног програмског периода, у којем је Листа прихватљивих инвестиција и трошкова била одобравана од стране Европске комисије, у ИПАРД 3 програму Европска комисија доставила је категорије прихватљивих инвестиција и трошкова, а ИПАРД Управљачко тело је даље разрадило.

Нов приступ припреме листе прихватљивих инвестиција и трошкова ће омогућити стално увођење нових технологија и процеса пољопривредне производње, с обзиром на то да је без примене савремених технологија веома тешко постићи добре резултате који се очекују у данашњој тржишно оријентисаној пољопривреди. На иницијативу пољопривредних произвођача, једна од новина коју доноси ИПАРД 3 програм је укључивање дрона као инвестиције која је прихватљива у оквиру Мере 1.

Извор: https://agrosmart.net/2023/11/14/ipard-3-krece-do-kraja-godine-bice-finansirani-i-dronovi/

Srodni tekstovi

Оставите коментар