Објављена ранг листа за конкурс 50:40:10

Аутор: Gdjakovic
1,1K посета

На основу члана 29. став 5. Правилника о додели бесповратних средстава у оквиру
пројекта за конкурентну пољопривреду („Службени гасник РС, број 30/2021), објављује
Р А Н Г Л И С Т У
ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА ЗА ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ
ПРОЈЕКТА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ У 2021. ГОДИНИ
I
Ранг листа подносилаца пријава на Први јавни позив за подношење пријава за
утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну
пољопривреду у 2021. години од 19.08.2021. године, (у даљем тексту: Ранг листа):

Извор: http://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/prvi-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prava-na-koriscenje-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivredu-u-2021-godini/

Srodni tekstovi

Оставите коментар