Министарство пољопривреде објавило како ће трошити средства у 2023. години

Аутор: Gdjakovic
615 посета

Буџет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2023. годину је рекордан и износи 79,7 милијарди динара, а највећи део средстава је намењен унапређењу производње и стабилности дохотка произвођача.

Износ укупних субвенција у пољопривреди са свим изворима финансирања је 68,7 милијарди динара што износи 87% буџета МПШВ за 2023. годину и 35 % укупних субвенција Републике Србије.

Поред директних плаћања за које је намењено 46,9 милијарди динара, за мере руралног развоја издвојено је 8 милијарди динара, за ИПАРД – 6,3 милијарде динара, за Пројекат тржишно оријентисане пољопривреде који Министарство пољопривреде спроводи са Светском банком – 2,2 милијарде динара…

Подсећамо да мере директних плаћања које се додељују произвођачима, укључују мере подршке за премију за млеко, подстицаје за биљну и сточарску производњу и реализацију регреса.

https://agrobiznis.rs/posebna-izdanja/manastiri-i-obicaji-srpskog-naroda

 

Поред исплате субвенција, наставиће се и са улагањима у уређење водотокова и заштиту од штетног дејства вода (део управљања водама који се финансира преко ЈВП Србијаводе) у износу од 1,93 милијарди динара.

 

У 2023. години биће настављена и реализација пројеката за електрификацију поља, изградњу и реконструкцију система за наводњавање, постројења за пречишћавање отпадних вода…

Радиће се и на дигитализацији и увођењу система е Аграр, који ће у себи интегрисати функције Централног Информационог Система и Писарнице и додатно ће убрзати обраду захтева стварајући услове да се сви предмети који се приме у току године у истој години и исплате.

Srodni tekstovi

Оставите коментар