ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

Аутор: Gdjakovic
419 посета

 

На основу члана 34. став 7.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ

ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 139/22

 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу („Службени гласник РСˮ, бр. 31/18, 23/19, 20/20, 44/21 и 50/22), у члану 3. тачка 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 3) додаје се тачка 4), која гласи:

„4) да по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.ˮ.

Члан 2.

Члан 5. мења се и гласи:

„Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, висини расположивих финансијских средстава по јавном позиву у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу подноси се Министарству финансија – Управи за трезор, у року одређеном јавним позивом из ст. 1. и 2. овог члана, у два примерка, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу у ________ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.ˮ.

 

Члан 3.

У члану 8. речи: „560.000 динараˮ замењују се речима: „630.000 динараˮ.

 

Члан 4.

Изузетно у 2022. години, корисници који су остварили право на подстицаје за органску биљну производњу за 2022. годину до дана ступања на снагу овог правилника, остварују право на додатни износ подстицаја, у висини разлике између оствареног износа подстицаја и износа увећаног у складу са Уредбом о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РСˮ, број 126/22), односно, у додатном износу од 3.500 динара по хектару, за исте површине за које су остварили право на ове подстицаје до дана ступања на снагу овог правилника, тако што им се ова средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

Број: 110-00-00228/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 16. децембра 2022. године
Јелена Танасковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

5 коментари

najlepszy sklep 21. март 2024. - 10:54

Wow, wonderful weblog structure! How long have you ever been running a blog
for? you made running a blog look easy. The whole look
of your web site is magnificent, let alone the content material!
You can see similar here e-commerce

Одговори
e-commerce 28. март 2024. - 02:31

Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted
keywords but I’m not seeing very good gains.

If you know of any please share. Cheers! You can read similar
article here: Sklep online

Одговори
sklep online 28. март 2024. - 07:02

Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
not seeing very good success. If you know of any please share.
Appreciate it! You can read similar article here: Ecommerce

Одговори
najlepszy sklep 28. март 2024. - 19:11

Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
Thanks! You can read similar blog here: Dobry sklep

Одговори
GSA List 4. април 2024. - 03:16

Hey! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I’m not seeing very good gains. If you know of any
please share. Thank you! You can read similar article here: Backlink Portfolio

Одговори

Оставите коментар