За соларне панеле до 800.000 динара

Аутор: Gdjakovic
230 посета

Покрајински секретаријат за енергију расписао је јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима.

Рок за подношење пријаве је 29. фебруар, а право на подстицаје остварују особе с територије АП Војводине које су уписане у регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то физичко лице − носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Бесповратна подстицајна средства која се додељују намењена су за коришћење соларне енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава у Војводини, са циљем набавке и монтаже нових соларних пумпних система за наводњавање (фотонапонски панели, инвертор, акумулатори) и пратеће електро и машинске опреме. У цену постројења не улази изградња бунара, резервоара и дела заливних система иза резервоара. Новац који се додељује не може се користити за грађевинске радове, куповину половне опреме и материјала, порезe, укључујући и порез на додату вредност, као и за царинске порезе, увозне и остале врсте административних такси.

Бесповратна подстицајна средства могу се користити за набавку и монтажу нових соларних пумпних система за наводњавање и пратеће електро и машинске опреме.

29. фебруар рок за подношење пријаве

Укупан износ за расподелу средстава је 12 милиона динара, с тим што секретаријат додељује новац за суфинансирање пројекта у износу од максимално 80 одсто вредности инвестиције. Максималан износ који додељује покрајински секретаријат по кориснику износи 800.000 динара. Свако домаћинство може да поднесе пријаву за реализацију само једног пројекта.

Велика корист за паоре

По речима директора Земљорадничке задруге „Бегечки повртари” Горана Зеца, ова субвенција била би од користи свима који раде на отвореним пољима, без обзира на то коју пољопривредну културу сеју.

− Уштеда енегрије била би апсолутна. Не би се плаћали енергенти већ би панели обезбеђивали енергију, па трошка не би било − казао је Зец за „Дневник”.

800.000 динара по газдинству

Рок за подношење пријаве је 29. фебруар 2024. године. Пријаве на конкурс могу се поднети лично, предајом у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми, искључиво на конкурсним обрасцима, који се могу преузети у секретаријату или са интернет презентације секретаријата. Пријаве се подносе оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве, у затвореној коверти са назнаком: не отварати, с називом и адресом подносиоца пријаве и називом конкурса, на адресу: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Булевар Михајла Пупина број 16, 21101 Нови Сад

З. Делић

Извор: Дневник

Srodni tekstovi

1 коментар

Како и где до повољних агро кредита? | Удружење новинара за пољопривреду 1. март 2024. - 11:20

[…] За соларне панеле до 800.000 динара […]

Одговори

Оставите коментар