Mladi poljoprivrednici pokrenuli inicijativu za tretman opasnog otpada

Аутор: dzonioff
336 посета

Projekat „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno“ sprovode udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije (MPS) u saradnji sa Centrom za savremenu edukaciju i komunikaciju (CSEK) u okviru programa podrške „Snažno zeleno“. Program podrške „Snažno zeleno“ sprovodi se kroz trogodišnji projekat „Zeleni inkubator“ koji ima za cilj da osnaži kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, a sprovodi ga
Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Kao članice Koalicije 27 cilj im je podsticanje učešća javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom Unijom i predlaganje rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.
Glavne aktivnosti projekta usmerene su na edukaciji i informisanju poljoprivrednih proizvođača o značaju pravilnog korišćenja sredstava za zaštitu bilja i daljeg postupanja sa ambalažom , od tih sredstava koja spada u kategoriju opasnog otpada koji neretko u praksi ostaje u njivama i strništima, potocima i rekama. Kroz organizovanje edukativno – informativnih tribina, poljoprivrednicima se ukazuje na dugoročne posledice i uticaj ove ambalaže na kvalitet vode i hrane
koju oni proizvode, kao I na zdravlje ljudi. Još jedna vrlo važna komponenta projektnog delovanja je okupljanje svih aktera zajednice koji se direktno bave
pitanjem zaštite životne sredine i upravljanjem otpadom i formiranje radnih grupa, koje bi sagledavale trenutnu situaciju i predlagale dalja rešenja. U radu radnih grupe biće uključeni poljoprivredni proizvođači, predstavnici komunalnih službi, Poljoprivredne savetodavne stručne službe, ovlašćeni operateri, poljoprivredne apoteke, Gradska upravu za zaštitu životne sredine i komunalne poslove, ekološka inspekcija grada Jagodine, ekološka udruženja

Očekivani rezultati projekta:
1. Unapređena procedura upravljanja opasnim otpadom nastalim upotrebom pesticida i ostalih sredstava koja se koriste za tretman bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, kroz definisane modele prikupljanja, transporta, skladištenja i daljeg upravljanja.

2. Dovedeni ovlašćeni operateri za sakupljanje ambalažnog otpada neutrošenih pesticide i neutrošenih rastvora pesticide i određena mesta za njegovo adekvatno skladištenje do samog preuzimanja.

3. Sačinjen predlog za implementaciju podataka i procedura u vezi ambalaznog otpada od sredstava za zastitu bilj, koji bi trebao da bude deo Lokalnog plana
upravljanja otpadom za teritoriju grada Jagodine za period 2020-2030 godine.
U početnoj fazi realizacije projekta, predstavnici Mladih poljoprivrednika Srbije i partnera na projektu Centra za savremenu edukaciju i komunikaciju u period od 15-18. septembra u Novom Sadu, učestvovali su na četvorodnevnom treningu organizovanom od strane Beogradske otvorene škole. Ovaj program, a i sam trening imali su za cilj da osnaže projektne timove udruženja da u budućnosti samostalno mogu direkno da apliciraju kod EU fondova, a u okviru ovog projekta najveći fokus bačen je na usklađivanje zakona i normi koje se tiču ekologije i zaštite životne sredine.
Početkom oktobra, u cilju edukacije i informisanja poljoprivrednih proizvođača, članovi projektnog i stručnog tima, uz tehničku podršku reklamne agencije „Bumerang“ iz Paraćina, okupili su se na poljoprivrednom gazdinstvu „Minić“ u selu Sekurič i otpočeli snimanje video materijala koji će u okviru projekta biti korišćen za edukaciju i biti promovisan kroz elektronske medije. Pravilna upotreba i pravilno odlaganje ambalaže od pesticida tema je prvog, od ukupno pet promotivnih materijala koji će biti snimljeni tokom čitavog trajanja projekta.
Ovaj video, zajedno sa još dva videa snimljena tokom oktobra, premijerno je prikazan na prvoj u nizu edukativnih tribina koja je održana 31. oktobra 2020. godine u Jagodini. Informativno-edukativna tribina pod nazivom „Uticaj ambalažnog otpada, neutrošenih pesticida i neutrošenih rastvora pesticida na životnu
sredinu i obradivo zemljište“, održana je sa ciljem da informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače o pravilnom postupanju sa otpadom, nastalog nakon tretiranja biljnih kultura sredstvima za zaštitu bilja.
Pored projektnog tima učešće na tribini uzeli su i predstavnici lokalne samouprave – Milena Makić, pomoćnica gradonačelnika za zaštitu životne sredine i Aleksandar Radojević, stručni savetnik na poslovima zaštite životne sredine, kao i predstavnici kompanije „PWW” – sektor za upravljanje opasnim otpadom.
Posetioci tribine su imali priliku da čuju i nauče dosta novih stvari među kojima je i to da je pravilno upravljanje otpadom od sredstava za zaštitu bilja jedan od uslova za konkurisanje za podsticajna sredstva koja dolaze iz EU fondova, a isto tako uslov i za sertifikaciju proizvodnje usmerene ka izvozu u zemljama EU. Na pitanja poljoprivrednika unakrsno su odgovarali organizatori i gosti – stručni saradnici informativnoedukativne tribine.
Kako bi imali što bolji uvid u treProjekat „inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i fondacije Fridrih Ebert.
Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.
Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno. nutnu situaciju i praksu poljoprivrednika sa tretiranjem opasnog ambalažnog otpada, Mladi poljoprivrednici Srbije su na svom sajtu kreirali kratku onlain anaketu, a takođe tu je i „onlain savetnik“, opcija koja otvara mogućnost svakom poljoprivredniku da postavi pitanje i dobije odgovor i savet u vezi upravljanja ambalažnim otpadom nastalim korišćenjem sredstava za zaštitu bilja.

Izvor: Agrobiznis magazin 

Srodni tekstovi

Оставите коментар