У Срем стиже 150 и 175 јединки обичног јелена

Фото: Јарослав Пап

Аутор: Gdjakovic
320 посета

РУМА – Подручје „Доњег Срема“ је једино географско подручје Срема у коме се обични јелен у последњих 60 година налази на биолошком миниму. На подручју Фрушке горе током 2009. године започет је пројекат реинтродукције јелена, тј. његово поновно насељавање, који је реализовао НП ”Фрушка Гора”. На подручју тзв. „Горњег Срема“ који обухвата шумски комплекс Босутских шума, затим подручје некадашњег војног ловишта Моровић и подручје између река Саве, Студве и Босута, током ратних дејстава 90-тих година, бројно стање матичних фондова обичног јелена је значајно смањено, а у појединим деловима доведена на биолошки минимум.

У пролеће 2014.године, подручје „Горњег Срема“ је погодила катастрофална поплава, током чијег трајања је делимично страдао тек опорављени фонд обичног јелена. Од 2015-2017. године извршено је насељавање укупно 88 јединки јелена, од чега је 50 јединки генетског порекла из јужне Мађарске и 38 јединки са подручја источних Карпата у Румунији.

На подручју „Доњег Срема“ тренутна бројност и структура популација јеленске дивљачи у слободној природи је на биолошком минимуму, што је знатно испод могућности природних потенцијала станишта.

Обични јелен је саставни део укупног биодиверзитета наше земље. Јелен има бројне позитивне утицаје на шумске и друге екосистеме, и без њега они не могу адекватно да функционишу. Зато је веома важан процес реинтродукција и ојачавање постојећих микро-популација матичних фондова јелена.

На подручју „Доњег Срема“ изузетне богате традиције и великог историјског значаја, налази се ловиште посебне намене којим газдује ЈП „Војводинашуме“. Ловиште „Посавско ловиште Купиник“ је некадашње царско ловиште Аустроугарске монархије и ловиште краљевине Југославије.

„Купиник“ царско ловиште 

Године 1874. актом аустроугарског двора ловиште „Купиник“ је први пут стављена под заштиту као царско ловиште Хабсбуршке династије.У 19. веку појављују се први прави ловци. Обедска бара(Дер Обедска Теицх) која је тада припадала Хабсбуршкој монархији, била је ловиште у коме су често боравили и ловили престолонаследник Франц Фердинанд и краљевић Рудолф Фердинанд.

Након завршетка првог светског рата, тачније од 1919. године указом Крунског савета, шире подручје „Обедске баре“ постаје краљевско ловиште династије Карађорђевића. Тридесетих година XX века Margareta Walter орнитолог из Берлина снима први филм о Обедској бари.

Историјат ловишта „Купиник“ нас обавезује да том ловишту вратимо стари „аристократски сјај“, и да на то подручје поново населимо јелена чије бројно стање је данас на биолошком минимуму. Насељавањем обичног јелена, ловиште „Купник“ биће девето ловиште у ЈП „Војводиншуме“ које газдује јеленом као гајеном врстом. Да би се пројекат насељавања и ојачавање постојеће популације реализовао на дугорочан и одржив начин, изграђено је узгајалиште обичног јелена „Матијевица“, које ће омогућити континуиран узгој јелена ради његовог насељавања на подручју ловишта „Купиник“, ширег подручја Обедске баре и у ловишта других корисника на подручју“Доњег Срема“, наводе из ЈП „Војводинашуме“.

Узгајалиште обичног јелена „Матијевица“ – ловиште „Купиник“

Посавско ловиште „Купиник“ је површине 8.740 х, у коме је почетком 2020.године започета је изградња првог узгајалишта посебне намене обичног јелена на подручју Срема. Планирано место изградње узгајалишта за интензивно гајење обичног јелена локацијски је смештено у Газдинској јединици “Матијевица – Кадионица “ Шумске Управе Купиново, које ће бити укупне површине 1.017,04 ха.

Узгајалиште јелена „Матијевица“ имаће укупно 5 узгојних сепарата која ће технолошки бити повезана у једну технолошку целину, ради што квалитетнијег селекцијског узгоја. Матични фонд од 50 јединки (35 кошута и 15 јелена) је набављен из увоза, из најбољих јеленских узгајалишта из Мађарске.

Вредност радова на узгајалишту „Матијевица“

Укупна вредност радова све три фазе изградње и опремање ловно-техничким објектима и опремом узгајалишта јелена „Матијевица“ је 45.000.000 милиона, а вредност матичног фонда је око 16.000.000 дин. Укупна вредност радова и матичног фонда обичног јелена је 61.000.000,00 дин.

Превасходна намена узгајалишта за јелена је производња биолошки селекционисане јеленске дивљачи, чија ће намена бити насељавање у отворени део ловишта „Посавског Ловишта Купиник“ и друга ловишта на подручју „Доњег Срема“, комерцијална продаја живе јеленске дивљачи из узгајалишта другим корисницима ловишта на подручју АП Војводине и Србије.

Јеленска дивљача у ловишта „Купиник“ и на подручју Доњег Срема је на билошком минимуму у протеклих 30 година, и овим заједничким пројектом ЈП „Војводинашуме“ и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирано је да у периоду 2024-2034.године да се на узгајалишта јелена „Матијевица“ на подручје Доњег Срема и ловишта „Купиник“ насели између 150 и 175 јединки обичног јелена као аутохтоне врсте овог подручја Срема ,Војводине и Србије.

Основни циљ и задатак насељавања је унапређивање генетског потенцијала матичних фондова јеленске дивљачи, затим усклађивање односа полова јеленске дивљачи и попуњавање бројности до оптималног бројног стања јеленске дивљачи у складу са важећим планским документима. Програмом газдовања узгајалиштем посебне намене “Матијевица“ планира се да сваке године селекционише и ухвати између 20-25 биолошки највреднијих јединки које ће бити насељене у неко од ловишта ЈП „Војводинашума“ или комерцијално испоручено другим корисницима ловишта.

Јелен у чувеним европским и светским ловиштима представља економски и биолошки најзначајнију и најатрактивнију ловну врсту дивљачи. За развој ловства као привредне делатности у оквиру „зелене економије“ и ловног туризма као сегмент елитног туризма једне државе, обични јелен је носећа гајена врста која може да буде генератор развоја ловства и ловног туризма једне државе.

Извор:

https://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/srem/povratak-jelena-na-podrucje-%E2%80%9Cdonjeg-srema_1431056.html

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар