Резервати биосфере у Војводини значајно доприносе локалном одрживом развоју

Аутор: draganadpetrovic
208 посета

 

Нови Сад, 3.11.2022. – Oдлуком 41. заседања Генералне конференције Унеска установљено је обележавање Међународног дана резервата биосфере – 3. новембра.

Покрајински завод за заштиту природе придружује се обележавању првог Међународног дана резервата биосфере, представљајући два оваква подручја којима је,у име Републике Србије, одређен за координатора: Резервата биосфере „Бачко Подунавље“ (уписано у светску листу резервата биосфере Унеска 2017. године) и Прекограничног резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав“ које је на листу прекограничних резервата биосфере Унеска уписано 2021. године.

Циљ Међународног дана резервата биосфере је да на годишњој основи позива да се у савремен начин живота уграде принципи одрживости и да понуди да у том смислу промовише улогу светске мреже резервата биосфере, са искуством од пола века.Наиме, програм Унеска „Човек и биосфера“ (MAB), који је усвојен 1971. године,и представља најстарију међувладину платформу у оквиру Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу, прославља 50. годишњицу 2021. и 2022. године.

Програм MAB и резервати биосфере који се у оквиру њега проглашавају постали су током протеклих пола века модел и међународни пример који наглашава приврженост Унеска и његових држава чланица глобалним напорима за очување биодиверзитета и постизање циљева одрживог развоја.

Пет година искуства постојања резервата биосфере „Бачко Подунавље“ показује да је ово међународно признање постало бренд који привлачи пројектне и иновационе идеје у областима заштите природе, шумарства, управљања водама и различитих начуних дисциплина,првенстевно путем спровођења међународних пројеката,будући да је и ово подручје, а посебно Прекогранични ретзерват биосфере „Мура-Драва-Дунав у пет држава“ идентификовано као модел добре прекограничне сарадње.

Илустрација: Искуства са тренинга у иностранству користе у Србији

Покрајински завод за заштиту природе, зхваљујући подршци Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Министарства заштите животне средине,те суфинансирању од стране фондова Европске уније, а у пертнерству са остале четири земље на чијим подручјима се ово добро налази, тренутно имплементира други пројект из ИПА Интеррег Дунавског транснационалног програма, а и наше колеге и сарадници из других сектора су у томе успешни. Ово подручје, међутим, нуди много више.Један од најбољих примера локалног препознавања интереса везаних за локални развој заснован на идеји резрервата биосфере су град Сомбор и општина Апатин,које су у прекограничним пројектима изградње бициклистичких стаза и „зелених туристичких дестинација“ знатно напредовали,а посебно село Бачки Моноштор,са својом специфичном и на природу потпуно наслоњеним промотивно-туристичком понудом.

Илустрација: Унесков тренинг одржан у Скопљу

Покрајински завод за заштиту природе, са своје стране, јача капацитете за координаторство резерватима биосфере између осталог и путем међународних радионица,каква је била недавно завршени Унесков „Тренинг о изградњи климатски отпорне будућности: развој капацитета за прилагођавање на климатске промене и спречавање ризика од катастрофа на добрима под заштитом Унеска у југоисточној Европи“,одржана у Охриду (Северна Македонија) од 17. до 21. октобра. Природна и културна баштина подручја Охрида спада у светску баштину Унеска,а такође је и прекогранично подручје, обухватајући део добара у Албанији. Учесници, међу којима су били и в.д. директора Покрајинског завода за заштиту природе Наташа Сарић и стручњак заштите природе Марко Туцаков, имали су прилику да сагледају начине на који се културна и природна добра под патронатом Унеска могу борити против савремених изазова климатских промена и изненадних вандредних догађаја природног порекла или узрокованих социјалном факторима.

Искуство овог тренинга биће коришћено у разматрању овог аспекта управљања у оба резервата биосфере које координишемо.

Srodni tekstovi

Оставите коментар