Пројекат „Заштита дивљих птица = Заштита станишта = Заштита људи”

Аутор: Gdjakovic
336 посета

Скраћени назив: „BirdPROTECT“

Нови Сад/Петроварадин, Србија
Климатске промене и рањивост екосистема довеле су до опасности појаве различитих патогених агенаса који имају велики утицај на дивље птице и здравље људи. Дивље птице играју важну улогу као резервоари домаћини и преносиоци зоонотских емергентних вируса у Централну Европу, укључујуц́и прекограничне регионе Србије и Мађарске.
Водећи корисник Научни институт за ветеринарство „Нови Сад”, и корисници: предузеће Државне шуме “GEMENC CPLC”из Баје (Мађарска) и Јавно предузеће „Војводинашуме” Петроварадин заједно реализују пројекат „Заштита дивљих птица = Заштита станишта = Заштита људи“ (скраћеног назива „BirdPROTECT“ , са ознаком HUSRB/1903/12/0049) у оквиру Интеррег–ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Пројекат је започет у октобру 2020. године са периодом трајања од 18 месеци. Укупни буџет пројекта је 358.228,89 евра за све партнере.


Општи циљ овог пројекта је да се обезбеди очување и одрживост популација дивљих птица прац́ењем присуства вируса птичјег грипа (AIV) и вируса западног Нила (WNV) у заштиц́еним воденим стаништима покрајине Војводине у Србији и округа Бацс-Кискун у Мађарској. Посебна корист пројекта огледа се у прац́ењу присуства и врсте присутних вируса међу дивљим птицама што пружа информације о могуц́ој претњи од нових епидемија. Такође, пројекат подиже свест, јача капацитете за контролу нових зоонотских вируса и побољшава базу научног знања. Резултати укључују прекогранично прац́ење дивљих птица и анализу која резултира израдом Процене ризика и студије изводљивости која пружа будуц́а упутства за управљање ризиком, као и ГИС базом података која служи као основа за иницијативу у политици очувања природе и даљи научни развој. Пројекат ц́е такође допринети јачању техничких капацитета за прац́ење емергентних зоонотских болести партнерских институција.
У оквиру пројекта „BirdPROTECT“ , пројектни партнери заједничким координисаним активностима, од краја прошле године интензивно раде на теренском узимању узорака птица за анализу.
Активности на узимању узорака се спроводе и током септембра месеца. Тако се у претходне 2 недеље али и током ове недеље, у сарадњи и договору са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије, узорци узимају на Лабудовом окну (у оквиру СРП „Делиблатска пешчара“) на којем се у организацији овог Друштва одржава прстеновачки камп. Чланови друштва овај камп спроводе већ дужи низ година, а ове године су нам помогли да узорковање урадимо у оквиру њиховог кампа и то на птицама које су мрежама ухваћене како би се прстеновале.


Заједничким активностима са Институтом за ветеринарство до сада је узето око 320 различитих узорака. Прошле недеље баш овде на Лабудовом окну узето је преко 40 узорака од различитих врста птица.
Узорци су у претходном периоду узимани са бројних локалитета који су у надлежности ЈП „Војводинашуме“. Тако су обилажени различите локације на Горњем Подунављу, Обедској бари, Ковиљском риту, унутрашњем делу Делиблатске пешчаре). Управо су ова подручја са својим воденим биотопима пружају погодна станишта ретким и заштиц́еним дивљим птицама станарицама и селицама (водене птице и птице грабљивице/птице певачице).
Важност овог пројекта за ЈП „Војводинашуме“ је вишеструк. Наиме, суштински ова тема је веома важна због прац́ења присуства високопатогених вируса птичјег грипа (H5N1, H5N5, …) и вируса Западног Нила, који имају зоонотски потенцијал, међу дивљим птицама што пружа информације о могуц́ој претњи од нових епидемија. Вирус Западног Нила и вирус високопатегеног птичјег грипа могу да изазову озбиљне здравствене последице код људи, чак и са смртним исходом. У случају присуства високопатогених вируса птичјег грипа пратимо барске птице селице а у случају вируса Западног Нила тежиште нам је на праћењу наших птица станарица.
У оквиру пројекта се ради на јачању техничких капацитета за прац́ење емергентних зоонотских болести, па је у том смислу ЈП „Војводинашуме“ већ набавило посебну оптичку опрему за праћење (камере, професионални бинокулар, опрема за ноћно осматрање), а у последњој смо фази набавке и чамца (airboat) са специјалном опремом што ће омогућити нашем предузећу бољу спремност за надзор дивљих птица на територијама које су нам поверене на управљање.
Узимању узорака у оквиру пројекта „BirdPROTECT“ присуствовао је и директор ЈП Војводинашуме Кокаи Роланд, који том приликом нагласио:
„Више пута смо се уверили да природа, упркос жељи човека – не препознаје државне границе. У овој нашој равници на пример, свако мало се суочавамо са тим сазнањем када су поплаве у питању. Током претходне две године тема број један у целом свету је управо пандемија вируса за који се сматра да је прешао са животиње на човека… пре нешто више од десет година смо имали пандемију птичијег грипа, а птицама државне границе ништа не значе. Дакле, једини исправан и ефикасан начин за посматрање природних процесе је да при том посматрању занемари постојање државних граница. Зато је значај пројеката преко-граничне сарадње немерљиво велики.
Вредност пројекта „Бирдпротецт“ је нешто преко 42.000.000 динара, од чега око 36.000.000 финансира ЕУ (Интеррег ИПА Мађарска Србија програм прекограничне сарадње), остатак обезбеђују пројектни партнери из Србије и Мађарске. Ради се о једном од многих међународних пројеката у којима ЈП Војводинашуме учествују, а спаја научне и практичне аспекте бриге о популацији птица и праћењу њихових миграција.
Потпуно смо свесни чињенице да су прва асоцијација за Војводинашуме – трупци али, као што сте имали прилику да видите, спектар наших обавеза, одговорности и активности је прилично широк. Да би смо могли интегрално газдовати шумама, морамо се бавити, да тако кажем – и земљом и водом и ваздухом. Трупци по којим нас сви препознају, које попут ратара сејемо и садимо, па годинама гајимо… и на крају користимо, само нам помажу да се бринемо о природи и омогућавају нам да заштитимо и оно што не може само да се штити.“

О програму Интеррег-ИПА ЦБЦ Мађарска-Србија
Интеррег–ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија имплементира се у оквиру финансијског периода 2014-2020 Европске уније, путем Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). По принципу „заједничког система управљања“ земаља учесница – Мађарске и Србије, програм финансира и подржава пројекте сарадње организација из Програмске области – округа Чонград (Цсонгрáд) и Бач-Кишкун (Бáцс-Кискун) у Мађарској и округа Западна Бачка, Северна Бачка, Јужна Бачка, Северни Банат, Средњи Банат, Јужни Банат и Срем у Србији. Програм помаже развој и стабилност пограничног региона, унапређује општи квалитет живота у њему, омогућава економску сарадњу организација из ове две земље, негује заједнички идентитет, културно и историјско наслеђе пограничног региона и доприноси његовој еколошкој одрживости и сигурности.
За више информација, молимо посетите веб-сајт програма: www.interreg-ipa-husrb.com

Контакт:
Назив пројекта: „Заштита дивљих птица = Заштита станишта = Заштита људи”
Име контакт особе: Ивана Васић
Назив организације: Јавно предузеће „Војводинашуме“ ПЕТРОВАРАДИН
Контакт телефон: +381 21 431 144
Е-маил: birdprotect2020@gmail.com

Srodni tekstovi

Оставите коментар