Нове мере ЈП Војводинашуме на Рибарском подручју “Горње Подунавље“

Аутор: Gdjakovic
695 посета

Рекреативни риболовци са Рибарског подручја „Горње Подунавље“ покренули су петицију којом траже укидање привредног риболова на Дунаву у СРП „Горње Подунавље“, због како се наводи великих штета које привредни риболов наноси рибљем фонду, односно неконтролисаног излова.

Поводом ове петиције коју је потписало преко 2.000 рекреативних риболоваца, заједничким напорима представника ЈП Војводинашуме и Општине Апатин, предложене су мере, пре свега, од стране ЈП Војводинашуме, како би се кренуло ка усаглашавању ставова и хармонизовању односа и на тај начин умањила вишедеценијска нетрпељивост привредних рибара и рекреативних риболоваца.    

Приликом званичног представљања протокола о сарадњи ЈП Војводинашуме и Општине Апатин о увођењу волонтерске рибочуварске службе, додељене су акредитације волонтерима уз присуство представника риболовачких удружења, а директор ЈП Војводинашуме, Роланд Кокаи представио је усаглашен предлог мера ЈП Војводинашуме и УСР-а, са дефинисаним роковима за реализацију, на Рибарском подручју “Горње Подунавље“:

  1. Ванредни мониторинг рибљег фонда, где ће уз представнике овлашћене организације за спровођене мониторинга која је регистрована за стручна или научна истраживања из области риболовног рибарства, током целокупног процеса, бити присутно и 4 (четири) представника из редова удружења спортских риболоваца и клубова спортског риболова са територије Западно-бачког округа, тачније општине Апатин и града Сомбора, које ће сама удружења и клубови делегирати.

Рок за реализацију: јун-септембар 2021. године

  • Појачана контрола података о улову рекреативних риболоваца, ради бољег идентификовања стања рибљег фонда, где ће удружења бити у обавези да приложе збирне извештаје на основу Е-1 образаца евиденције улова рекреативних риболоваца појединачних чланова удружења. Удружења која не буду испуњавала своју законску обавезу у овом погледу, неће бити у прилици да за наредну календарску годину добију дозволе за рекреативни риболов.

Рок за реализацију: 01. 12. 2021. године

  • Појачане ванредне контроле привредних рибара и рекреативних риболоваца, при чему ће се ангажовати рибочувари и запослени у ЈП Војводинашуме са других рибарских подручја АП Војводине, односно других огранака предузећа, као и увођење квота за број поднесених пријава на нивоу рибарског(их) подручја.

Рок за реализацију: 01. 06 – 30. 09. 2021. године

  • Увођење 12 (дванаест) рибочувара-волонтера, где ће удружења имати прилику да делегирају волонтере који ће заједно са рибочуварима ЈП „Војводинашуме“ одлазити у контроле рибарског подручја. У циљу дефинисања волонтерског статуса рибочувара-волонтера потписаће се протокол о њиховом ангажовању од стране директора ЈП Војводинашуме и председнице Општине Апатин.

Рок за реализацију: 01. 06. 2021. године

  • Забрана привредног риболова на око 15 км главног тока Дунава у оквиру рибарског подручја “Горње Подунавље” у зависности од риболовног притиска, који је израженији у јужном делу подручја (⅓ на делу Бачког Моноштора и ⅔ на делу Апатина). Забрана ће бити саставни део новог средњорочног програма управљања и уговора са привредним рибарима за наредну календарску годину. Коначно решење по овом питању би, ипак, захтевало консензус свих актера на терену, пре свега, овлашћене организације која је регистрована за стручна или научна истраживања из области риболовног рибарства на том подручју (Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију).

Рок за реализацију: 01. 01. 2022. године

  • Установљавање два риболовна ревира “ухвати и пусти” на територији рибарског подручја, од којих би један био позициониран у северном делу (предлог “Мртва Барачка”), а други у јужном делу рибарског подручја (предлог: “Тошина бара”, “Тушкош”, “Мишвалд”…).

Рок за реализацију: 01. 01. 2022. године за “Мртву Барачку”

01. 01. 2023. године за “Тошину бару” или алтернативна локација

  • Подршка ЈП Војводинашуме, корисника рибарског подручја “Горње Подунавље”, у погледу захтева удружења спортских риболоваца и клубова спортског риболова са територије Западно-бачког округа надлежном Министарству за измену одредби закона и подзаконских аката којима би се ограничила употреба одређених алата привредних рибара и прецизније дефинисали периоди забране излова одређених врста риба.

Рок за реализацију: континуирано

8.     Потписивање уговора између ЈП Војводинашуме – ШГ Сомбор и ЈП за управљање путничким пристаништем и марином Апатин од стране њихових директора о продаји годишњих, дневних и вишедневних дозвола за рекреативни риболов, односно отварање новог продајног места у оквиру Марине Апатин. 

Рок за реализацију: 01. 07. 2021. године

Srodni tekstovi

Оставите коментар