Како од дедине њиве и ливаде направити камп одмаралиште

Аутор: draganadpetrovic
594 посета

Инострани кампинг гости троше у просеку више од 50 евра дневно по особи, рекао је Владимир Ђумић из Кампиннг асоцијација Србије.Туристичка ванпансионска потрошња у Европи износи 13 милијарди евра годишње у више од 25.000 кампова који чине до 25 одсто укупног промета у туризму.Како би део потрошње иностраних и домаћих кампера остао у нашој земљи, овај, значајан потенцијал домаће туристичке понуде, потребно је додатно промовисати и инвестирати у развој кампинг индустрије.
Привредна комора Србије и Кампинг асоцијација Србије представљају кратак водич за оснивање камп одмаралишта.

ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ
Прво је потребно одредити локацију адекватну за стварање простора за одмор гостију који воле кампинг смештај. То може бити земљиште чија је површина равна или под нагибом (минимум од 20 до 30 ари).
„Најбитније је да парцела буде оцедита, односно, да се на терену вода не задржава“, објашњава Владимир Ђумић, председник Кампинг асоцијација Србије (КАС):Идеално је да буде растиња на терену или да једним делом буде оивичен дрвећем, шумом, а другим отворен ка пропланку, језеру, реци…

МИНИМУМ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
Локација треба да задовољи Минималне техничке услове (МТУ) које прописује Министарство трговине, туризма и телекомуникација – струја, вода, ограђивање (обезбеђивање) терена, санитарни услови (минимум два туша и два тоалета за 20 кампинг парцела).

Илустрација: Потребна је регистрација пољопривредног газдинства за бављење сеоским туризмом

РЕГИСТРАЦИЈА
Уколико је реч о пољопривредном земљишту, потребна је регистрација пољопривредног газдинства за бављење сеоским туризмом. Надлежна је Управа за трезор у општини у којој власник станује (попуњава се образац 1а – издаје Министарство пољопривреде).
Реч је о Захтеву за упис породичног пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава, за физичко лице – пољопривредника. У рубрици 11 – радна активност, потребно је заокружити бр. 5 – „бави се сеоским туризмом”.

ПОЧЕТАК РАДА
Отварањем посебног „агро рачуна” у банци може се кренути са радом.

ПРЕПОРУКА
Препорука је да се по регистрацији газдинства власник јави локалној Туристичкој организацији за савет и договор око будућег начина наплате услуга. На располагању је и портал е-Туриста.

Илустрација: Камперима је неопходно обезбедити основну инфраструктуру

ИНВЕСТИЦИЈА
Структуру трошкова чини, пре свега, основна инфраструктура – прикључци на електро мрежу, водовод, канализацију (сопствени извор воде, бунар – септичка јама…), трошкови уређења терена и постављање објеката за потребе кампера…
Инвестиција је од 20 до 60.000 евра, у зависности колики су трошкови обезбеђивања основне инфраструктуре.
Уколико домаћинство већ има сву неопходну инфраструктуру, затим, кухињу, трпезарију, места за роштиљ, дружење – трошкови су значајно мањи.
Поврат уложеног
Зависи од тога где се налази и колико је доступан камп, колико се улаже у промоцију, да ли камп привлачи домаће госте, транзитне кампере… Најпрофитабилнији кампови налазе се близу већих туристичких центара.

СУБВЕНЦИЈЕ
УКОЛИКО постоји женска особа у сеоском домаћинству/пољопривредном газдинству, препорука је да она буде регистрована као власник јер постоје субвенционисана средства за младе жене, предузетнице.

Извор: https://pks.rs/vesti/kako-da-od-dedine-njive-stvorite-porodicni-biznis-kratak-vodic-za-osnivanje-kamp-odmorista-6846

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар