Из ИПАРД програма до 436 евра по хектару пољопривредницима који чувају животну средину

Аутор: draganadpetrovic
395 посета

У оквиру програма који обухвата период 2021-2027. из европског буџета биће доступно 288 милиона евра, а из националног 90 милиона. Заједно са доприносом корисника чак око 580 милиона евра могу бити инвестирана у пољопривреду Србије и њена рурална подручја.Нарочиту корист од новог ИПАРД програма имаће пољопривредници који ће примењивати праксе корисне за животну средину. Подршка таквој производњи биће давана у оквиру Мере 4 ИПАРД програма – Агроеколошко-климатске мере и и мера органске производње.

Када се у оквиру ИПАРД ИИИ програма акредитује мера намењена овој врсти производње, пољопривредници ће имати могућност да аплицирају за подршку која ће износити и до 436 евра по хектару годишње.Агроеколошко-климатска мера и органска производња (Мера 4) биће најсличнија мери директних плаћања. Предложено је пет операција унутар ове мере и то на обрадивим површинама, у вишегодишњим засадима и на ливадама и пашњацима.

Илустрација: Највећу корист имаће они пољопривредници који чувају животну средину

Операције које ће се подстицати су следеће:
– Плодоред на обрадивим површинама
– Механичко уклањање корова у вишегодишњим засадима
– Затрављивање међуредног простора у вишегодишњим засадима
– Успостављање и одржавање цветних трака на обрадивим површинама
– Одрживо управљање ливадама и пашњацима кроз екстензивну испашу
Подршка је у виду годишњег плаћања по јединици површине, то јест по хектару.

Циљ Мере 4 је подстицај пољопривредних пракси које су корисне за животну средину тако што чувају и побољшавају природне ресурсе и ублажавају негативне ефекте пољопривреде на земљиште, воду и ваздух.

Да би пољопривредници добили ову подршку из ИПАРД фонда неопходно ће бити да потпишу уговор на најмање 5 година о спровођењу прихваћених обавеза за одређену операцију. Обавезна ће бити едукација корисника пре спровођења прихваћених обавеза и још једна до краја треће године спровођења. Пољопривредници ће морати да се придржавају релевантних националних стандарда и обавеза наведених у свакој операцији. Такође, мораће да воде евиденцију на газдинству која садржи информације о свим пољопривредним активностима које су релевантне за обавезу.

Илустрација: Органски произвођачи већ раде по том систему

Углавном, подстицај ће моћи да добију искључиво регистрована пољопривредна газдинства која добровољно прихвате обавезу која подразумева примену пракси корисних за животну средину (тако што чувају и побољшавају природне ресурсе и ублажавају негативне ефекте пољопривреде на земљиште, воду и ваздух).

Пред краторима ове мере је да дефинишу методологију и калкулације за утврђивање оквирног нивоа премије.

Извор:https://www.agrotv.net/iz-ipard-programa-do-436-evra-po-hektaru-poljoprivrednicima-koji-cuvaju-zivotnu-sredinu/

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар