Савремени инструмент за испитивање водотокова и земље инсталиран у Панчеву

Аутор: draganadpetrovic
364 посета

У оквиру пројекта прекограничне сарадње РумунијаСрбија „Прекогранична мрежа за едукацију и истраживање природних ресурса“ набављен је и инсталиран течни хроматограф – инструмент за лабораторијска испитивања.Регионална развојна агенција Јужни Банат Панчево, као носилац овог пројекта у Србији, на конференцији за медије одржаној 27. јула у Панчеву представила је инструмент и додатну лабораторијску опрему.
Др Ненад Зарић, научни сарадник на Биолошком факултету и руководилац истраживања у пројекту подсећа да се програм бави истраживањем квалитета земљишта и водотокова у региону, односно утицајем пољопривреде и других антропогених активности на квалитет земљишта и воде у региону Јужног Баната.
„Током јула завршена је јавна набавка и инсталиран је течни хроматограф са месоно-масеним детектором (ЛЦ-МС/МС) марке “Thermo Fisher Scientific”. На том инструменту могу да се раде разне анализе. За потребе овог пројекта ми смо до сада у последњих годину дана већ сакупљали узорке воде и пољопривредног земљишта и ми ћемо на овом инструменту радити пестициде и њихове метаболите у већ прикупљеним узорцима воде и земљишта. Поред тога, на том инструменту могу да се раде и анализе разних органских једињења као што су разни антибиотици, микотоксини и тако даље. Надамо се да ћемо у будућности развити методе и за те неке друге аналите и да ћемо и њих моћи да радимо у некој будућности“, рекао је др Зарић.

Илустрација: Др Ненад Зарић, научни сарадник на Биолошком факултету и руководилац истраживања
Инструмент и додатна лабораторијска опрема, набављена финансијским средствима пројекта, биће коришћени за анализу пестицида у прикупљеним узорцима воде и земљишта.
„На овај начин ћемо испунити један од циљева пројекта,а то је успостављање мониторинг система за прикупљање података о загађењу природних ресурса у пограничном региону. Кроз мрежу за образовање ће се ови подаци, заједно са смерницама о одрживом коришћењу природних ресурса
пренети на становништво,кориснике и управљаче ових природних ресурса“, казао је Ненад Зарић.
Тема пројекта је утицај пољопривреде и антропогених активности на природне ресурсе, превасходно на водотокове и земљиште у региону Јужног Баната и Темишвара.
„За сада је планирано да се анализира пољопривредно земљиште у Јужном Банату. Имамо 50 тачака за узорковање земљишта и 25 тачака за узорковање воде. Воду узоркујемо једном месечно, док земљиште једном по свакој сезони пошто су промене у земљишту мало спорије у односу на промене у текућим водама“, рекао је др Зарић.
Циљ пројекта је успостављање прекограничне мреже за мониторинг и едукацију што се тиче природних ресурса.
„Под природним ресурсима ми овде подразумевамо воду и пољопривредно земљиште у региону. Ми смо сад узели узорке воде и земљишта. Урадићемо анализу на пестициде овде у Србији, док ће румунски партнер урадити анализу на токсичне и тешке метале.Након тога ћемо направити
једну књигу смерница у којој ћемо саветовати пољопривреднике шта би од пестицида требало избацити уколико их има превише и да ли бисмо могли да укључимо неке друге пестициде у
прскање пољопривредних култура и такође која бисмо вештачка ђубрива могли да користимо или која бисмо могли да избегавамо што се тиче загађења токсичним металима“, објаснио је Ненад
Зарић.

Илустрација: Обука чланова пројектног тима и запослених у Заводу за јавно здравље Панчево за рад на овом инструменту
Чланови пројектног тима су током последњих годину дана редовно узимали узорке воде и земљишта у региону Јужног Баната.За анализу ових узорака била је неопходна набавка одговарајућег инструмента.Почела је и обука чланова пројектног тима и запослених у Заводу за јавно здравље Панчево за рад на овом инструменту.
„У обуци ће учествовати чланови пројектног тима који су ангажовани на овом пројекту. То су за сада запослени у Регионалној развојној агенцији „Јужни Банат“. У обуку ћемо укључити и људе из Завода за јавно здравље, пошто је у њиховом простору смештен наш инструмент“, закључио је Зарић.
До краја године биће представљени и резултати ових истраживања.
Пројекат спроводе Банатски универзитет „Краљ Михај и Румунски“ из Темишвара и Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево, кроз Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија. Укупна вредност пројекта је 1.124.337,90 ЕУР, од чега се 85% суфинансира кроз IPA II програм претприступне помоћи, а 15% из сопствених средстава. Део тих средстава је обезбеђен кроз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за финансије Аутономне Покрајине Војводина.

Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар