Град Јагодина управља отпадом у складу са законом

Аутор: draganadpetrovic
403 посета

Београдска отворена школа у сарадњи са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине спроводи трогодишњи програм „Снажно зелено”, који има за циљ да оснажи капацитете организација цивилног друштва које се баве питањима заштите животне средине.
Кроз овај програм подршке, Млади пољопривредници Србије (МПС) у сарадњи са Центром за савремену едукацију и комуникацију (ЦСЕК) реализују пројекат &qуот;Иницијатива за третман опасног отпада – ЕУ стандардно одговорно.
Дана 20.03.2021. године, организована је онлине конференција са едукативном и информативном
димензијом, где су активно учешће узели пољопровредни произвођачи и представнци организација и
институција које делују у области управљања отпадом на локалном и националном нивоу.
Конференција је вођена од стране пројектног тима формираног у оквиру удружења Млади пољопривредници Србије и Центра за савремену едукацију и комуникацију из Јагодине. Присутнима су се најпре обратили Младен Минић и Данило Стругаревић, председници ова два удружења и захвалили се свима на учешћу, истичући важност повезивања и јачања капацитета удружења у области јавних политика.
У уводном делу конференције, представљени су циљеви пројекта, а након тога уследио је едукативни део вођен од стране Ане Нићифоровић, местер инженера заштите животне средине, која је кроз презентацију указала на опасности које носи неадекватно поступање и коришћење средстава за заштиту биља. Ана је посебно истакла присуство лосе праксе када је у питању поступање са амбалажом од стране пољопривредника, где ова амбалажа најчешће не проналази прави пут збрињавања, а неретко се дешава да се услед немарности догоде и озбиљније последице које дирекно утичу на живот и здравље људи и животиња.
У наставку конференције, Данијела Гаврић, мастер инжењер екологије, аналитичар заштите животне средине, представила је резултате истраживачког дела пројекта, истичући значај едукације пољопривредних произвођача којом директно утичемо на промену ставова и понашања и практично тиме решавамо већи део проблема. Оно што нам остаје, јесте институционално повезивање свих страна укључених у овај процес адекватног управљања амбалажом, што смо успели да постигнемо кроз овај пројекат. Не смемо заборавити важну улогу друштвених мрежа и медија, кроз које данас успевамо да допремо до већине пољопривредника, истакла је Данијела и додала да очекује конкретне резултате већ у наредних неколико месеци, када ће бити организоване акције у сарадни са овлашћеним оператерима.


О индикаторима за праћење јавних политика, говорио је Проф. др Блажо Лалевић, и истакао следеће:
“Током трајања пројекта, обављени су разговори и остварени контакти са јединицом локалне самоуправе, фитосанитарном инспекцијом, пољопривредном саветодавном стручном службом, пољопривредним произвођачима и комуналним предузећима која се баве прикупљањем отпада. Кроз процену индикатора за праћење јавних политика на локалном нивоу дефинисано је стање у јединици локалне самоуправе, односно комуналном предузећу у погледу различитих аспеката животне средине,
односно комуналних делатности на подручју града Јагодине и утврђено да је већина индикатора
оцењена високом оценом, што значи да се управљање отпадом спроводи у складу са законом или
изнад стандарда”.Негативно је оцењено укидање праксе слања извештаја о промету пестицида, што нам онемогућава да дођемо до података о количинама дистрибуираних пестицида на нивоу града, такође, ту је и проблем уситњености газдинстава, тачније велики број малих потрошача средстава, који амбалажни отпад најчешће спаљују или баце заједно са комуналним отпадом, као и мали број инспектора и недостатак казнене политике примењиве у пракси.
Проф. др Блажо Лалевић представио је и конкретне предлоге за Локлани план управљања отпадом за
период 2021-2031. год, кроз који би се спроводиле конкретне активности:

Деталј са конференције
  • Потписивање уговора између оператера и Јединица локалне самоуправе, Удружења и Месних заједница
    села
  • Организовање пунктова за прикупљање амбалаже
  • Дефинисање временских термина за прикупљање амбалаже (2-3џ годишње)
  • Обавештавање грађана, првенствено пољопривредника о могућностима предаји амбалаже
  • Избор локација на којима је присутна интензивна пољопривредна производња, па тако и веће количине овог
    отпада
  • Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар