Одштампајте ову страницу
Ilustracija: Iz arhive Agrobiznis magazina Ilustracija: Iz arhive Agrobiznis magazina Milica Lukić

Koji su najčešći uzroci neplodnosti krupnih preživara Истакнут

Аутор  dec 25, 2017

Ekonomičnost proizvodnje sirovog mleka predstavlja rezultat ne samo maksimalne količine proizvedenog mleka, već i njegove minimalne proizvodne cene. Da bi se to ostvarilo, uslov koja kvalitetna priplodna grla krava treba da ispune jeste plodnost.

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećenosti, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Na uspešan tok oplodnje, u velikoj meri utiču pravilna ishrana i nega kao i drugi činioci.

Nasuprot plodnosti, ako izostane sposobnost razmnožavanja, onda govorimo o neplodnosti, jalovosti ili sterilitetu grla.

Neplodnost može biti primarna i sekundarna.

Opširnije u Agrobiznis magazinu za mesec januar.