Kukuruzni plamenac (Ostrinianubilalis) jaja je položio još prethodne nedelje i tretutno je masovono piljenje gusenica. Ovo je naročito značajno za proizvođače merkantilnog kukuruza koji imaju mogućnost da uđu u parcelu ili za proizvođače kukuruza šećerca, kod kojih nema izgovora da se sada već velika brojnost ovog leptira, prepartom Bifenicus ne spusti ispod praga štetnosti. Isto važi i za pamukovu sovicu (Helicoverpaarmigera) koja je izuzetni polifag pa se u našim uslovima javlja na duvanu, paprici, paradajzu, boraniji, kukuruzu i drugim gajenim biljkama.

Kontrolisanjem brojnosti leptira smanjujemo mogućnost oštećenja plodova i sprečavamo moguću pojavu bolesti kojima oštećenje od insekata predstavlja „ulazna vrata“ u biljku, što na kraju rezultira smanjenjem tržišne vrednosti samog ploda, a istovremeno i prinosa gajene biljke.

Da bi proizvodnju doveli do kraja, preparat predstavlja odličnog partnera svakom poljoprivrednom proizvođaču, a za svaki dodatni savet ili nedoumicu možete kontaktirati stručnjake na telefon 011/7852-770.

Izvor:

http://www.novosti.rs/