Ilustracija: Iz arhive Agrobiznis magazina Ilustracija: Iz arhive Agrobiznis magazina

Kako konkurisati za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini? Истакнут

Аутор  feb 23, 2021

Pravo na zakup, ili korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu ostvariti fizička i pravna lica, koja su nosioci ili članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, uz ispunjavanje dodatnih zakonskih uslova u zavisnosti od osnova zakupa, odnosno korišćenja za koje su zainteresovani. Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini se daje u zakup, ili na korišćenje u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta koje donosi svaka jedinica lokalne samouprave uz saglasnost Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede. Godišnjim programom se planira zemljište koje se opredeljuje po osnovu prava prečeg zakupa, za korišćenje bez plaćanja naknade i za zakup koji se može ostvariti putem javnog nadmetanja.
Informacije o tome koje zemljište u državnoj svojini je planirano za davanje u zakup i na korišćenje dostupne su na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište u delu „Usvojeni godišnji programi zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta po jedinicama lokalnih samouprava“. Jednim klikom na polje sa nazivom jedinice lokalne samouprave pristupa se godišnjem programu za konkretnu jedinicu lokalne samouprave, a u delu godišnjeg programa pod nazivom „JN tabela“ sadržani su podaci o zemljištu koje je planirano za davanje u zakup i na korišćenje za datu agroekonomsku godinu po različitim osnovima. Na
sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište objavljuju se i svi oglasi za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje raspisuju jedinice lokalne samouprave. Ovi oglasi objavljuju se na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište u delu „Tabelarni pregled raspisanih oglasa u Republici Srbiji“. Klikom na polje sa nazivom jedinice lokalne samouprave može se pristupiti odluci o raspisivanju oglasa, kao i tabelarnom pregledu katastarskih parcela po jedinicama javnih nadmetanja koje su objavljene tim oglasom.

Uprava je razvila i Geoportal koji pruža mogućnosti brzog i jednostavnog pristupa svim podacima o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, mapama i aplikacijama za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Geoportal je potpuno javan, odnosno dostupan svakom zainteresovanom licu preko zvanične internet prezentacije Uprave za poljoprivredno zemljište.
2. Koliko dugo vremena traje dozvola i ko sve može da podnese zahtev za zakup ( koji su uslovi) ?
Zakon propisuje mogućnost davanja u zakup, odnosno na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta na period od 1 do 30 godina, a u slučaju da se zemljište daje u zakup radi podizanja vinograda ili ribnjaka, period zakupa može biti i do 40 godina, ukoliko su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi.
Pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta mogu ostvariti: fizička ili pravna lica koja su vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, staklenika, plastenika, višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) i poljoprivrednog objekta koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine i lica koja su
vlasnici domaćih životinja i vlasnici odnosno zakupci objekta za gajenje tih životinja na području jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu. Za ostvarivanje prava prečeg zakupa potrebno je i da se ova lica blagovremeno prijave na javni poziv. Jedinice lokalne samouprave, svake godine do 30. juna tekuće godine raspisuju
javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa za narednu agroekonomsku godinu, a prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine jedinici lokalne samouprave.
Po okončanju postupka davanja u zakup zemljišta po osnovu prava prečeg zakupa, jedinica lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost Uprave za poljoprivredno zemljište, raspisuje oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu ima fizičko lice koje je: upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i da je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta. Pravo učešća u prvom krugu javnog nadmetanja ima i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstava, nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa. U prvom krugu javnog nadmetanja pravo učešća ima i pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog
zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.
Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu ima fizičko ili pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo najmanje tri godine i nalazi se u aktivnom statusu. Dakle, u drugom krugu je celokupno državno zemljište koje već nije u zakupu dostupno svim poljoprivrednicima, bez obzira na to gde su registrovani. Osim obavezna dva kruga nadmetanja, postoji mogućnost raspisivanja i trećeg kruga javnog nadmetanja, po uslovima koji su predviđeni za učešće u drugom krugu.
Kako bi se zapušteno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini privelo nameni, Zakon propisuje mogućnost da se zemljište koje nije bilo predmet zakupa u poslednje tri agroekonomske godine i za koje se zapisnikom poljoprivrednog inspektora utvrdi da faktički nije korišćeno, da na korišćenje po početnoj ceni od 0 dinara na javnom nadmetanju. Početni period korišćenja je period do pet godina, uz obavezu poljoprivrednika da to zemljište stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Nakon isteka ovog perioda Zakon daje mogućnost produženja perioda korišćenja ovog zemljišta do 25 godina pod uslovom da se na tom zemljištu obavlja poljoprivredna proizvodnja za površine manje od 10 hektara, odnosno pod uslovom da korisnik dobije odobrenje Ministarstva za investicione
radove na istom zemljištu za površine veće od 10 hektara. Jedini uslov za ostvarivanje ovog prava je da fizičko ili pravno lice ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
Od novembra 2020. godine omogućeno je da se javna nadmetanja sprovode elektronskim kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje, koja se nalazi na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište. Ova aplikacija je besplatna i dostupna svim zainteresovanim licima. Korišćenjem računara, odnosno mobilnog telefona, poljoprivrednicima je omogućeno da učestvuju na javnom nadmetanju na krajnje jednostavan, brz i transparentan način. Nakon kreiranja korisničkog naloga,
zainteresovana lica u roku koji je određen oglasom za javno nadmetanje dostavljaju ponude, uz koje prilažu dokaze o ispunjenosti uslova, nakon čega se formira jedinstvena rang lista, koja se objavljuje na sajtu Uprave.
3. Kolika je cena zakupa zemljišta (od čega zavisi)?
U zavisnosti od vrste zakupa utvrđuje se i visina zakupnine zemljišta. Osnovni institut kod utvrđivanja cene zakupa je prosečno postignuta cena zakupa po hektaru. Prosečno postignuta cena zakupa po hektaru je prosečno postignuta cena koja je ostvarena na javnom nadmetanju u prethodnoj agroekonomskoj godini za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je dato u zakup na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a ako u jedinici lokalne samouprave
nije bilo javnog nadmetanja u prethodnoj godini, prosečna postignuta cena je prosečna cena svih graničnih jedinica lokalne samouprave. To je ujedno i početna cena zakupa za zemljište koje se nudi na javnom nadmetanju, za prosečan kvalitet zemljišta. Svaki javni oglas sadrži podatak o početnoj ceni zakupa po hektaru za zemljište koje je obuhvaćeno pojedinačnim javnim nadmetanjem.
Početna cena zakupa zemljišta u prvom krugu javnog nadmetanja ne može biti niža od 80% prosečno postignute cene zakupa po hektaru, odnosno u drugom krugu ne može biti niža od 60% prosečno postignute cene zakupa po hektaru. Zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po pravu prečeg zakupa je prosečno postignuta cena zakupa po hektaru. Ako je ova cena veća od prosečne cene zakupa po hektaru na teritoriji Republike Srbije u poslednje tri
godine, kod prava prečeg zakupa koje ostvaruju vlasnici domaćih životinja primeniće se prosečna trogodišnja cena ostvarena na teritoriji Republike Srbije. Prosečna cena zakupa po hektaru za prosečan kvalitet zemljišta na teritoriji Republike Srbije u poslednje tri godine iznosila je u 2020. agroekonomskoj godini 198,91 evra po hektaru.

Izvor: Agrobiznis magazin 

Остави коментар

Проверите да ли сте унели све потребне информације где је назначено (*). HTML код није дозвољен.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Март 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31