Zemljište je površinski sloj zemljine kore na kome se breskva sadi i iz koga uzime sve neophodne mineralne materije i vodu koje su potrebne za uspešno plodonošenje. Za uspešnu negu sadnica zemljište treba da bude duboko strukturno kao što su tipovi lakih ilovača. Za breskvu se još upotrebljava i sveža gajnjača bez visokog nepropusnog sloja. Kako bi se ostvario dobar zasad breskve neophodno je da zemljište ima dobra fizička, hemijska i biološka svojstva imajući u vidu da je breskva veoma osetljiva voćna vrsta.

Fizičke osobine zemljišta - Dubina na koju treba breskvu saditi treba da bude oko 80 cm. Za uspešnu negu breskve poželjno je da površinski sloj bude peskovit, peskovito ilovačast i ilovačasto peskovit (sa manjim sadržajem glinenih čestica). Prednosti ovakvih vrsta zemljišta su ta što imaju lakšu mehaničku građu , veću vodopropusnosti i bolja toplotna svojstva. Najbolja struktura zemljišta za uzgoj breskve bi trebala da sadrži: 55-65% peska, 15-25% gline i 10-20% koloida. Ovaj mehanički sastav zemljišta mora da bude dobro usklađen kako bi zasad dao stabilnu i dobru proizvodnju. Za breskvu nisu najpogodnija teška zemljišta koja imaju visok sadržaj gline, visoku plastičnost i slabu vodopropusnost.

Hemijske osobine zemljišta - Ova voćna vrsta je osetljiva na hemijski sastav zemljišta. Najpogodnija su blago kisela zemljišta gde su svi elementi za njenu ishranu u mobilnom stanju. Alkalna zemljišta nisu pogodna za uzgoj breskve naročito ako sadrže preko 5% aktivnog kreča (CaO). Prilikom pripreme zemljišta za sadnju ne sme se vršiti rigolovanje na onim površinama gde se kreč spira u dublje slojeve kako se ti slojevi ne bi izbacili na površinu. U takvim slučajevima sadnice breskve mogu da stradaju već u prvoj godini rasta i razvića. U plodnim zemljištima humus se nalazi u obliku soli huminskih kiselina, humata, i bazama zasićeni humus (blagi humus). U manje plodnim zemljištima humus se nalazi u obliku slobodnih huminskih kiselina i nije zasićen bazama, pa mu se zbog toga dodeljuje naziv kiseli humus. Prilikom pripreme zemljišta za sadnju sadržaj humusa se mora povećavati. Zemljišta sa sadržajem humusa od 1-3% smatraju se slabo humusna, od 3 do 5% humusna, a preko 5% jako humusna. Optimalna potreba zemljišta za kalijumom je od 20 do 40mg u 100g zemljišta a za fosforom od 5 do 10mg u 100g zemljišta.

Izvor: www.beogradski-nocni-market.com

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Октобар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31