I bi Sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Veseli i razdragani mališani sa svojim roditeljima, drugog dana uživali su u tradicionalnom ambijentu Novosadskog sajma. Toga dana Sajam je bio najposećeniji. Raduje nas što su i naši čitaoci i posetioci, došli i do našeg štanda u hali 2. Hvala vam na ogromnom interesovanju i poverenju, koje ste nam ukazali. U ovom izdanju za sve one, koji nisu bili u mogućnosti da posete Sajam, donosimo interesantne detalje, koje smo za ovaj put probrali u mnoštvu događaja, koji su obeležili prethodni mesec.

Svakako preporučujemo i naše stalne rubrike, u kojima savetujemo voćare, kako se čuvaju plodovi jagode. Takođe, iz sveta nauke, donosimo informaciju da je tim stručnjaka proizveo kozu pauka. Neverovatna činjenica da je paučina u mleku, svakako će i kod nas pokrenuti različite polemike. Naša zemlja ima dovoljno površina pod pašnjacima. Ovakav vid ishrane goveda je dosta jeftiniji u poređenju sa drugim načinima proizvodnje stočne hrane. Osim što obezbeđuje dovoljne količine hrane, pašnjačka ishrana podmiruje sve zahteve, koje goveda imaju za hranljivim elementima.

Za naš časopis, eksluzivno govori i Nj.E. Alona Fišer-Kam, ambasadorka Izraela koja je u Srbiju došla nakon Argentine, Francuske i Španije. Sa njom smo razgovoarali o dosadašnjim iskustvima, ali i mogućnostima saradnje. Naravno i ovaj put visoka predstavnica Izraela naglasila je da nema ništa od priznanja nezavisnosti Kosova*.

Prvi poslovi početkom juna vezani su za oduzimanje meda, njegovo vrcanje i pravilno skladištenje. Desetak dana nakon prestanka paše, med je dovoljno zreo za oduzimanje iz košnica. Najmanje dve trećine saća sa medom trebalo bi da su zatvorene voštanim poklopcima. Takav med sadrži 18 do 20% vode. Nezreo med nije dobro oduzimati, jer će sa njim pčelar imati mnogo problema, a na kraju, on se može i ukiseliti. Zreo med se pakuje u odgovarajuću ambalažu, koju bi trebalo hermetički zatvoriti, kako bi se eliminisala mogućnost upijanja vlage. Posude sa medom se skladište u suvoj i čistoj prostoriji, u kojoj temperatura ne prelazi +15°C. To je veoma važno, jer sa rastom temperature u skladištu, ubrzano se povećava količina HMF-a (hidroksimetil- furfurol) u medu, što utiče na njegov kvalitet. Svaka paša je veoma važna, jer predstavlja izvor dragocene kvalitetne hrane, tako neophodne u tom trenutku. Jer, jul je veoma topao i sušan mesec. Zajednice, koje nemaju solidnu pašu, ne mogu odgajiti dovoljno kvalitetne zimske pčele, koje će sa radošću, elanom i zdravljem dočekati prve cvetove džanarike. Ako u julu pčelama ponudimo oskudnu pašu, stvara se generacija fiziološki nekvalitetnih letnjih pčela, koje će u avgustu morati da odgaje zimsku populaciju. A poznato je da to neće biti dobar posao, jer se fiziološki deficit neminovno odražava i na potonje generacije.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 1.788 tona robe.

Najviše se trgovalo: kupusom (521 t), jabukom (227 t), krompirom (174 t), crnim lukom (159 t), šargarepom (156 t), paradajzom (121 t), krastavcem (94 t), pomorandžom (42 t), spanaćem (42 t), tikvicom (40 t) i jagodom (25 t).

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (354 t → 521 t), jabuke (171 t → 227 t), krompira (108 t → 174 t), crnog luka (139 t → 159 t), šargarepe (151 t → 156 t), spanaća (25 t → 42 t) i jagode (10 t → 25 t), dok je promet: paradajza (128 t → 121 t), krastavca (156 t → 94 t), pomorandže (43 t → 42 t) i tikvice (41 t → 40 t) bio manji.

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 30 din.

mladi krompir              40 - 50 din; prošle nedelje 80 - 110 din.

kupus                          15 - 20 din; prošle nedelje 20 - 30 din.

crni luk                        15 - 20 din.

mladi luk                     70 - 100 din; prošle nedelje 100 - 120 din.

šargarepa                   15 - 55 din.

spanać                        30 - 40 din; prošle nedelje 50 - 60 din.

tikvica                          50 - 70 din; prošle nedelje 60 - 80 din.

paradajz (uvoz)          90 - 110 din; prošle nedelje 100 - 130 din.

krastavac                    50 - 70 din; prošle nedelje 60 - 80 din.

pečurke šampinjoni    70 - 80 din. (pakovanje)

jabuka                        15 - 60 din.

jagoda                        160 - 250 din.

pomorandža               50 - 110 din.

banana                       110 - 130 din.

limun                            120 - 160 din.

Za sve informacije građani mogu da se obrate Info centru Veletržnice Beograd na broj telefona 011/381-81-12.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 1.231 tone robe.

Najviše se trgovalo: kupusom (335 t), jabukom (225 t), crnim lukom (139 t), šargarepom (123 t), krompirom (96 t), pomorandžom (52 t), spanaćem (37 t), cveklom (27 t), zelenom salatom (23 t), blitvom (22 t), bananom (20 t) i rotkvicom (20 t).

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (218 t → 335 t), crnog luka (137 t → 139 t), šargarepe (97 t → 123 t), pomorandže (33 t → 52 t), spanaća (34 t → 37 t), zelene salate (22 t → 23 t), blitve (19 t → 22 t) i rotkvice (8 t → 20 t), dok je promet: jabuke (282 t → 225 t), krompira (120 t → 96 t) i cvekle (33 t → 27 t) bio manji. Promet banane je ostao isti kao i pretprošle nedelje (20 t).

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 30 din.

kupus                          20 - 30 din.

crni luk                        15 - 20 din.

šargarepa                   15 - 45 din.

spanać                        55 - 75 din.

cvekla                         20 - 30 din.

rotkvica                       80 - 120 din.

zelena salata              150 - 250 din.

pečurke šampinjoni    70 - 80 din. (pakovanje)

jabuka                        15 - 40 din.

pomorandža               35 - 85 din.

banana                       100 - 110 din.

limun                           60 - 120 din.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 1.351 tone robe.

Najviše se trgovalo: kupusom (366 t), jabukom (195 t), šargarepom (125 t), grožđem (121 t), krompirom (88 t), paradajzom (83 t), paprikom (60 t), mandarinom (54 t), crnim lukom (36 t), bananom (29 t), bundevom (23 t), cveklom (20 t) i prazilukom (20 t).

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: paradajza (65 t → 83 t), mandarine (51 t → 54 t), banane (22 t → 29 t), bundeve (22 t → 23 t) i praziluka (10 t → 20 t), dok je promet: kupusa (500 t → 366 t), jabuke (218 t → 195 t), šargarepe (130 t → 125 t), grožđa (140 t → 121 t), krompira (94 t → 88 t), paprike (78 t → 88 t), crnog luka (40 t → 36 t) i cvekle (32 t → 20 t) bio manji.

Cene (po kilogramu):

krompir                        20 - 35 din.

kupus                          20 - 25 din.

crni luk                        17 - 25 din.

šargarepa                   20 - 40 din.

paradajz                      30 - 80 din.

paprika                        50 - 150 din.

cvekla                         25 - 30 din.

bundeva                     25 - 30 din.

pečurke šampinjoni    70 - 80 din. (pakovanje)

grožđe                        60 - 80 din.

jabuka                         20 - 70 din.

mandarina                  70 - 100 din.

banana                       100 - 130 din.

limun                          50 - 150 din.

U prethodnoj nedelji na Veletržnici Beograd ostvaren je promet od ukupno 1.551 tone robe. Najviše se trgovalo: kupusom (500 t), jabukom (218 t), grožđem (140 t), šargarepom (130 t), krompirom (94 t), paprikom (78 t), paradajzom (65 t), mandarinom (51 t), crnim lukom (40 t), cveklom (32 t), bananom (22 t), bundevom (22 t), karfiolom (21 t) i pomorandžom (19 t). U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: jabuke (203 t → 218 t), cvekle (21 t → 32 t) i pomorandže (11 t → 19 t), dok je promet: kupusa (607 t → 500 t), grožđa (140 t → 140 t), šargarepe (131 t → 130 t), krompira (98 t → 94 t), paprike (107 t → 78 t), paradajza (107 t → 65 t), mandarine (56 t → 51 t), crnog luka (64 t → 40 t), banane (35 t → 22 t), bundeve (28 t → 22 t) i karfiola (29 t → 21 t) bio manji. Cene (po kilogramu): • krompir 20 - 35 din. • kupus 20 - 25 din. • crni luk 17 - 25 din. • šargarepa 20 - 40 din. • paradajz 30 - 80 din. • paprika 50 - 150 din. • karfiol 60 - 80 din; prošle nedelje 50 - 70 din. • cvekla 25 - 30 din. • bundeva 25 - 30 din. • pečurke šampinjoni 70 - 80 din. (pakovanje) • grožđe 60 - 80 din. • jabuka 20 - 70 din. • pomorandža 80 - 170 din. • mandarina 70 - 100 din. • banana 100 - 130 din. • limun 50 - 150 din.

Najviše se trgovalo: kupusom (625 t), jabukom (223 t), grožđem (158 t), šargarepom (146 t), paprikom (136 t), paradajzom (135 t), crnim lukom (78 t), krompirom (62 t), mandarinom (58 t) karfiolom (54 t), bundevom (39 t), krastavcem (28 t), bananom (27 t), cveklom (27 t), tikvicom (27 t) i plavim patlidžanom (25 t),

U odnosu na pretprošlu sedmicu veći je obrt: kupusa (608 t → 625 t), jabuke (185 t → 223 t), paprike (134 t → 136 t), crnog luka (61 t → 78 t), mandarine (25 t → 58 t), bundeve (28 t → 39 t), krastavca (24 t → 28 t), banane (15 t → 27 t) i cvekle (13 t → 27 t), dok je promet: grožđa (162 t → 158 t), šargarepe (167 t → 146 t), paradajza (182 t → 135 t), krompira (92 t → 62 t), karfiola (63 t → 54 t), tikvice (28 t → 27 t) i plavog patlidžana (35 t → 25 t) bio manji.

Cene (po kilogramu):

 • krompir 20 - 35 din.
 • kupus 20 - 25 din.
 • crni luk 17 - 25 din.
 • šargarepa 20 - 60 din.
 • paradajz 30 - 100 din.
 • paprika 50 - 110 din.
 • krastavac 40 - 90 din.
 • tikvica 80 - 100 din.
 • plavi patlidžan 40 - 60 din.
 • karfiol 50 - 70 din.
 • cvekla 25 - 30 din.
 • bundeva 25 - 30 din.
 • pečurke šampinjoni 70 - 80 din. (pakovanje)
 • grožđe 40 - 75 din.
 • jabuka 30 - 75 din.
 • mandarina 70 - 100 din.
 • banana 100 - 130 din.
 • limun 50 - 150 din.
 1. Popularno
 2. Aktuelno
 3. Komentari

 

Kalendar

« Новембар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30