Odmah nakon skidanja useva zemljište treba pripremati za sledeću godinu, a prvi korak je duboko oranje. I taj, kao i svi ostali poslovi u poljoprivredi mora biti urađen pravovremeno i kvalitetno. Stručnjaci apeluju na poljoprivrednike da samo sa ispravnom i dobro pripremljenom mehanizacijom obavljaju taj veoma važan posao.

Milan Pupovac, profesor mehanizacije iz Rume podseća da bez dobro pripremljenih mašina nema dobrog posla na njivi. Prilikom izbora pluga, bitno je izabrati plug i pri tome voditi računa i koja je snaga traktora kojim se duboko oranje obavlja.Odmah nakon žetve soje, suncokreta i berbe kukuruza treba obaviti i jesenje, duboko oranje. Ono predstavlja osnovnu obradu zemljišta, a ono što je neophodno je svakako uskladiti pogonsku jedinicu, u ovom slučaju traktor sa plugom koji će se agregatirati sa njim. Ono što je za teren Srema neka orijentaciona vrednost je jedna konjska snaga na jedan centimetar zahvata plužnog dela. Ako je traktor, primera radi 577, ide na plug koji ima širinu zahvata oko 70 centimetara", kaže Pupovac i dodaje da sve širine plugova preko 70 cm mogu da se koriste za neka plića oranja, na primer, garenja.Novi traktori traže i novu poljoprivrednu mehanizaciju. Kada su plugovi novije generacije u pitanju, oni su namenjeni za ravansko oranje, bez razora, imaju hidrauličko okretanje, ali je i kod njih, kao kod onih iz starije generacije potrebno podešavanje.Bitno je da plug bude 'izravnat' po uzdužnoj i poprečnoj osi. To znači da uzdužno, svako plužno telo radi na istoj dubini, a po poprečnoj osi treba da bude ugao od 90 stepeni, kako bi se brazda okrenula za 135 stepeni koliko preporučuje nauka i kako je pravilno. Plug ne sme da bude, kako naš narod kaže - nasađen ni u levu ni u desnu stranu, već da stoji pod pravim uglom u odnosu na zemlju, onda kada je desni točak u brazdi."Ovo se može veoma jednostavno podesiti kod kuće pre samog ulaska u njivu.

"Znaju naši poljoprivrednici da uz pomoć grede koja je približna dubini oranja, a koju podbace pod levu stranu točka, mogu dobro da podese plugove. Kada je traktor nagnut na ravnoj površini dvorišta, plug podesiti da stoji pod uglom od 90 stepeni u odnosu na površinu zemlje, uz napomenu da se podešavanje mora uraditi i na samoj parceli", dodaje Pupovac.

Nakon dubokog oranja plugove treba na adekvatan način spremiti za sledeću godinu. Najvažnije ih je dobro očistiti, oprati, osušiti, a zatim običnim sprejem naneti zaštitnu boju koja će sprečiti oksidaciju.Podsetimo, pravilna obrada zemljišta veoma je važna, zato što ona treba da održi i popravi njegovu strukturu, fizičko-hemijske i mikrobiološke osobine. Duboko zimsko oranje treba obaviti na dubinu od 35-40 cm. Oranični sloj treba prevrnuti i izložiti uticaju vlage, vazduha i mraza. Tako se vlaga preko zime sakuplja u zemljištu, a u proleće brzo suši, pa se blagovremeno mogu sprovesti pripreme za proizvodnju ranog povrća.

Izvor:https://www.agroklub.rs/poljoprivredne-vesti/napravite-dobar-izbor-plugova-za-predstojece-oranje/62808/

Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta, sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza međusobno povezanih delova, koji na taj način čine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake zemljišta, koja se usled rada pluga podiže, drobi, prevrće, sitni  i meša pomoću pojedinih radnih delova pluga.

Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni

Pravilan položaj prednjeg plužnog tela je kada je peta (kraj) raonika, u istoj liniji sa unutrašnjom stranom prednjeg i zadnjeg točka traktora, to jest da ih ta linija dodiruje. Tada se kaže, da se linija vuče traktora i linija otpora pluga poklapaju, i da je plug dobro podešen.

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni vrši se gornjom traktorskom polugom hidraulika - toplingom. Plug se postavi u horizontalan položaj u odnosu na zemljište, tako da sva plužna tela leže u istoj ravni i  oru na istoj dubini. Radi toga treba kontrolisati razmak između vrhova raonika i grede rama, koji moraju biti jednaki kod svih plužnih tela

Za uštedu energije u oranju, traktor i plug treba da čine jedan homogen – agregat, koji samo dobro podešen, smanjuje utrošak goriva, povećava učinak u radu, i ispunjava kvalitativne zahteve u osnovnoj obradi zemljišta.

 

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Октобар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31