Ehinokokoza je parazitska bolest mesojeda izazvana pantljičarama iz roda Echinococcus i spada u najzna- čajnije zoonoze. Hidatidoza je infekcija sisara, uključujući ljude, izazvana larvenim oblikom ovih parazita. Ehinokokozu i hidatidozu prate nespecifični simptomi. Klinički znaci koji se zapažaju kod ljudi, slični su onima kod tumora na jetri, plu- ćima i mozgu. Hidatidoza domaćih životinja nanosi velike ekonomske štete usled odbacivanja organa zahvaćenih patološ- kim procesom. Ehinokokoza i hidatodoza su rasprostranjene svuda po svetu a u Srbiji su ustanovljenje u svim delovima. Procenat pasa inficiranih sa Echinococcus granulosus se kreće i do 69,23%, što zavisi da li se radi o urbanoj ili ruralnoj sredini, odnosno da li su psi lutalice ili psi držani kontrolisano. Procenat domaćih životnja inficiranih sa Echinococcus polimorphus varira u odnosu na područje ispitivanja i vrste životinja. Najčešće se nalazi kod ovaca, goveda i svinja i do 98,70%. Karakteristike uzročnika U okviru roda postoje četiri vrste: E. granulosus, E. multilo kularis, E. vogeli i E. oligarhus. Echinococcus granulosus i Echinococcus multilokularis predstavljaju vrste koje imaju najveći biomedicinski značaj. Echinococcus granulosus je parazit u tankom crevu velikog broja pripadnika fam. Canidae i izvesnih vrsta fam. Felidae. Echinococcus polimorphus je larveni oblik pantljičare E. Granulosus,stacioniran najčešće u jetri, plućima,bubrezima i drugim organima raznih sisara.Infekcija pasa usledi unošenjem hidatidnih cista sa inficiranim organima zaklanih ili uginulih životinja. Pravi domaćin za E.multilokularis su lisice, a u manjoj meri psi, mačke, kojoti i vukovi. Prelazni domaćini su čovek i mali glodari. Na dužini života i preživljavanje razvojnih stadijuma roda Echinococcus utiču abiotič- ki (temperatura i vlažnost)i biotički (starost, pol i imuni status domaćina) činioci. Odrasle pantljičare žive od 5-7 meseci.Jaja pantljičara mogu da ostanu vitalna i infektivno sposobna od 24-30 meseci u vlažnom okruženju i opasno je što ne postoji pouzdano dezinfekciono sredstvo,čak i posle skladištenja u koncentrovanom formaldehidu u trajanju od četiri nedelje, ne gube svoju infektivnost. Rezervoari. Za naše područje najznačajniji su za E. granulosus pas,vuk i šakal, a za E.polimorphus ovce, goveda, konji, svinje.Za E. multilokularis najznačajniji su lisica, pas, mačka, kojot i vuk, a za E. multilokularis mali glodari. Način prenošenja.U širenju ehinokokoze pasa odlučujuću ulogu ima čovek. Mnogi vlasnici pasa hrane svoje pse presnim iznutricama u kojima se nalaze infektivne ciste. U seoskim i prigradskim sredinama u kojima se kolju ovce i svinje za lične potrebe, hranjenje pasa delovima jetri i pluća sa infektivnim cistama je redovna pojava. Izvor infekcije za domaće životinje predstavljaju psi, odnosno hrana i voda u kojima su prisutni jaja Echinococcus granulosus. Odrasli parazit živi u crevima psa, vuka i šakala. Dug je oko 6 mm i ima samo 3 članka. Na glavi ima 2 reda kukica kojima se pričvršćuje za sluzokožu creva. Poslednji članak je pun jaja, koje zaražena životinja izbacuje sa izmetom u spoljašnju sredinu i na taj način zagađuje okolinu. Larva prodire kroz sluzokožu creva i krvlju stiže najpre u jetru gde se formira cista ehinokoka. Ponekad se događa da ova jajašca prođu jetru i stignu do pluća a odatle bilo gde u telo ovih prelaznih domaćina. Zbog toga je u jetri najčešća lokalizacija cista ehinokoka a zatim u plu- ćima i eventualno u drugim organima. Preko izmeta pasa, jaja ehinokokusa dospevaju na livade, pašnjake, siliranu hranu, stajaće vode, cisterne i bunare. Vetar prašinom može da raznese jaja na veliku razdaljinu. U slučaju E. multilokularis-a, divlji glodari i sitni sisari koji u sebi imaju ciste, glavni su izvori zaraze lisica. Ljudi se inficiraju direktnim dodirom sa nosiocima pantljičara ili zagađenom hranom (neoprano voće i povrće) i vodom. Širok radijus kretanja pravih domaćina i mogućih prenosioca (ptice, mravi i muve) doprinose širenju jaja pantljičara. Klinička slika. Kod pravih domaćina pojavljivanje kliničkih simptoma zavisi od stepena infekcije,starosti i zdravstvenog stanja.Često nema kliničkih simptoma. Klinički simptomi su izraženiji kod mlađih životinja.U slučaju prisustva velikog broja pantljičara nastaje poremećaj funkcije digestivnog trakta,pojava kolika,povraćanja,proliva i svrab u predelu anusa uz prateće intenzivno češanje. Kod prelaznih domaćina,prisustvo infektivnih-hidatidnih cista ostaje pritajeno godinama pre nego što se pojave simptomi bolesti. Ciste u jetri mogu da izazovu bolove u abdomenu,a proliferisana masa u jetrenom tkivu blokadu žučovoda i žuticu. Desna strana abdomena je često izbočena. Kao posledica hidatidoze (prisutva infektivnih cista) u plućima javlja se bol u grudima i kašalj. Pored jetre i pluća i drugi organi mogu da budu zahvaćeni kao srce, mozak i kosti. Hidatidoza je izuzetno opasna za čoveka. Pojedine ciste mogu da ostanu neotkrivene godinama dok ne postanu toliko velike da ometaju rad pojedinih organa. Dijagnoza se kod mesojeda utvrđuje na osnovu nekoliko načina • pregledom fecesa na proglotide i jaja ehinococcus spp. • utvrđivanjem antigena u fecesu psa pomo- ću ELISA testa • postmortalnim pregledom digestivnog trakta psa na prisustvo adultnih oblika ehinococcus spp. što predstavlja najpouzdaniji metod dijagnostike U dijagnostici hidatidoze ljudi primenjuju se imunološke metode: ELISA test, PCR, RVK i druge. Mere kontrole i profilakse. Borba protiv ehinokokze i hidatidoze podrazumeva sprovođenje većeg broja mera: vođenje tačne evidencije o broju pasa, sprovođenje obavezne dehelmintizacije pasa dva puta godišnje, ispravno funkcionisanje službe za hvatanje pasa lutalica, kontrola i obavezan pregled zaklanih životinja na klanicama,uništavanje i neškodljivo uklanjanje ili prerada konfiskata u kafilerijama,stalna edukacija stanovništa i sprovođenja zakonskih propisa veterinarske i sanitarne inspekcije. Suočeni sa velikom opasnošću koju ehinokokoza predstavlja za ljudsko zdravlje,njena prevencija i kontrola su imperativ i sve mere su usmerene ka zaštiti zdravlja ljudi. Na osnovu naučnih saznanja sačinjene su i preporuke za suzbijanje i iskorenjivanje infekcije izazvane razvojnim oblicima Echinococcus granulosus kod psa kao pravog domaćina i preživara kao prelaznog domaćina. Ako je ehinokokoza dijagnostifikovana kod pasa oni se moraju podvrgnuti dehelmintizaciji, čija se uspešnost mora proveravati nekoliko puta. Izmet izbačen u roku od 24 časa posle tretmana mora da se skupi i spali, a pod opere vrelom vodom. Širenje uzročnika može da se izbegne redovitim pregledima i dehelmintizaciji (dva puta godišnje), smanjenjem broja pasa i mačaka lutalica, da se psi ne hrane sirovim otpacima mesa (neškodljivo uklanjanje organa koji sadr- že hidatitne ciste, posebno kod kućnog klanja). Ostaci koji se koriste kao hrana za pse,moraju da se kuvaju ili zamrznu (tri dana na temperaturi od minus 18C). Izmet pasa ne sme da zagađuje hranu, vodu, a posebno ne dečije igračke.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Јун 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30