Srbija bi u novembru od Evropske komisije mogla da dobije "zeleno svetlo" za korišćenje pretpristupne pomoći iz programa IPARD za poljoprivredu, a novac bi poljoprivrednicima bio dostupan krajem 2017. ili početkom 2018. godine, kazala je 3. oktobra državna sekretarka u Ministarstvu finansija Jelana Stojović. Zvaničnik EU rekao je da će prva sredstva iz programa IPARD biti za nabavku mehanizacije i preradu hrane.

Stojović je na zasedanju Odbora za praćenje primene pretpristupnog programa za razvoj sela od 2014. do 2020. kazala da će do sredine otkobra biti podneta dokumentacija za korišćenje pomoći iz programa IPARD, koju treba da u novembru ponovo pregledaju revizori i daju konačno odobrenje za početak korišćenja sredstava.

"Napravili smo napredak u nekoliko oblasti, unapredili pravne procedure i institucionalni okvir i kapacitete svih IPARD tela", rekla je Stojović i dodala da je završena zgrada Uprave za agrarna plaćanja, što je bio uslov da bi Srbija dobila novac iz EU za poljoprivredu.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Janjatović precizirao je da će revizori Generalnog direktorata za poljoprivredu i razvoj sela EK posetiti Beograd od 20. do 25. novembra, kako bi proverili da li su otklonjeni svi nedostaci za dobijanje novca iz IPARD fondova.

"Prvi konkursi za sredstva iz IPARD fondova biće spremljeni za decembar 2017. ili početak 2018. godine, kada će i biti objavljeni", dodao je on.

Janjatović je kazao da se potpisivanje prvih ugovora za sredstva, za one koji konkurišu i čiji se projekti prihvate, mogu očekivati sredinom 2018. godine.

On je podsetio i da je promocija programa IPARD medju poljoprivrednicima krenula pre dve godine, kako bi se oni na najbolji način upoznali sa načinom na koji mogu da konkurišu za novac iz EU, i do sada je informacije o tome dobilo oko 7.000 poljoprivrednika.

Janjatović je kazao da su pravilnici prema kojima će se raspisivati konkurs za IPARD sredstva usvojeni nedavno, a do kraja godine će informisanje poljoprivrednika u vezi sa popunjavanjem zahteva za konkurse, sadržajem poslovnog plana i ostalih tehničkih zahteva, biti intenzivirano.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević je kazao da će stepen iskorišćenosti 175 miliona evra, koliko Srbija dobija iz programa IPARD, biti pokazatelj spremnosti institucija i korisnika za članstvo u EU.

"Ukoliko u narednim godinama budemo efikasno i uspešno realizovali IPARD program, sredstvima EU i države Srbije i uz finansijsko učešće poljoprivrednih proizvodjača, možemo očekivati oko 400 miliona evra novih investicija", kazao je on.

Predstavnik Generalnog direktorata za poljoprivredu i razvoj sela Liam Breslin je rekao da očekuje da će Srbija, uz Albaniju, biti sledeća zemlja koja će početi da koristi novac IPARD.

On je kazao da se nada da će Srbija za dve nedelje predati "akreditacioni paket" za korišćenje programa IPARD i da će revizori koji u novembru dolaze u Srbiju, odobriti da novac bude dostupan poljoprivrednicima.

"Prva sredstva iz programa IPARD biće za nabavku mehanizacije i preradu hrane", rekao je Breslin i upozorio da će, ako Srbija ne iskoristi taj novac, on biti prosledjen drugim zemljama.

Breslin je istakao da je efekte pretpristupne pomoći najbolje video na primeru svoje zemlje, Irske, čija se nerazvijena poljoprivreda transformisala u modernu poljoprivredu koja svoje proizvode izvozi i do Kine.

"Nadam se da će to biti slučaj i sa Srbijom", kazao je on.

Inače, vlasti u Srbiji odabrale su šest glavnih mera koje će se podržavati grantovima EU: investicije u poljoprivredna gazdinstva proizvođača mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva, investicije u preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda za mikro, mala i srednja preduzeća koja se bave preradom mleka, mesa, voća i povrća, organska poljoprivreda, lokalni razvoj u ruralnim sredinama od strane lokalnih akcionih grupa (naročito javno-privatnih partnerstava), diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i poslovni razvoj za privatne objekte seoskog turizma i tehnička pomoć.

Izvor: Beta, EURACTIV.rs

Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta, sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza međusobno povezanih delova, koji na taj način čine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake zemljišta, koja se usled rada pluga podiže, drobi, prevrće, sitni  i meša pomoću pojedinih radnih delova pluga.

Podešavanje pluga u horizontalnoj ravni

Pravilan položaj prednjeg plužnog tela je kada je peta (kraj) raonika, u istoj liniji sa unutrašnjom stranom prednjeg i zadnjeg točka traktora, to jest da ih ta linija dodiruje. Tada se kaže, da se linija vuče traktora i linija otpora pluga poklapaju, i da je plug dobro podešen.

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni

Podešavanje pluga u vertikalnoj ravni vrši se gornjom traktorskom polugom hidraulika - toplingom. Plug se postavi u horizontalan položaj u odnosu na zemljište, tako da sva plužna tela leže u istoj ravni i  oru na istoj dubini. Radi toga treba kontrolisati razmak između vrhova raonika i grede rama, koji moraju biti jednaki kod svih plužnih tela

Za uštedu energije u oranju, traktor i plug treba da čine jedan homogen – agregat, koji samo dobro podešen, smanjuje utrošak goriva, povećava učinak u radu, i ispunjava kvalitativne zahteve u osnovnoj obradi zemljišta.

 

Novo ili polovno? – pitanje je koje se neizbežno postavlja prilikom kupovine traktora.

U prilog polovnom traktoru ide niža kupovna cena, što se opremljenosti tiče, u zavisnosti od situacije, moraju se praviti određeni kompromisi, a popravke i servisiranje dodatno povećavaju troškove. Zato, da biste dugo uživali u „polovnjaku“, proverite temeljno stanje mašine.

Snaga traktora i održavanje motora

Treba odabrati adekvatnu snagu motora. Kupovina prejakog traktora – samo zbog niže cene – kasnije će se negativno odraziti povećanom potrošnjom goriva. S druge strane, preslaba motorizacija mašine umanjiće efikasnost rada.

Motor traktora je jedna od najbitnijih komponenti i ako tu nastanu štete, troškovi su uglavnom visoki. Optička kontrola motora ne obuhvata samo traženje mesta gde curi ulje, nego i ispitivanje pokvarenih ili oštećenih lamela kod hladnjaka i proveru filtera. Upadljivi zvuci i šuštanje motora, naročito prilikom ubrzanja traktora ili opterećenja, ne bi smeli da se pojave prilikom testiranja vozila. Prilikom paljenja traktora može se odmah proveriti startno ponašanje motora.

Ako Vam je ponuđeno merenje učinka kardana, iskoristite tu mogućnost. Učinak kardana bi trebalo da bude oko 10–15% (u zavisnosti od norme merenja učinka motora) ispod navedene snage motora.

Menjač prikladan za primenu traktora

Ako se traktor koristi samo za manevrisanje prikolicom, sasvim je dovoljan običan manuelni menjač. Ako se izvode specijalni radovi koji zahtevaju fino prilagođavanje brzine, onda je bestepeni kontinualni menjač pravi izbor. Kod manuelnih menjača je bitno da postoji što ravnomernije raspoređivanje radnih brzina od 4 do 12 km/h. Za ulične vožnje stručnjaci preporučuju da najmanja brzina u najvećoj grupi bude ispod 10 km/h. Ovo omogućava vožnju uzbrdo pod teretom u istoj grupi brzina. Kod čestih uličnih vožnji preporučuje se menjač kod kojeg se postiže krajnja brzina sa nižim brojem obrtaja.

 Ako prilikom probne vožnje nastanu sumnjivi zvuci pri menjanju brzina, to može da bude naznaka problema s menjačem, posebno kod sinhronizacija. Kuplung se najbolje da proveriti vožnjom u srednjoj brzini. Ako kuplung legne, sve je u redu, a ako šlajfuje duže vreme pri menjanja brzina, njegov vek trajanja je istekao.

Dubina profila pneumatika

Za pneumatike od presudnog je značaja preostala dubina. Ako su pneumatici kompletno izvoženi, kupac  mora da računa sa nekoliko hiljada evra za nove pneumatike, ukoliko su u pitanju veće dimenzije. Treba takođe razjasniti pitanje širine pneumatika prilikom primene u rednim kulturama. Ako traktor ima podesive felne, moguća je promena širine.

Optička kontrola spoljašnosti i unutrašnjosti pokazuje moguća oštećenja pneumatika. Ako su pneumatici nejednako korišćeni, preporučuje se provera podešavanja trapa. Ako je u dosadašnjem korišćenju traktora jako opterećena prednja osovina, npr. prednjim utovarivačem, treba je proveriti. To važi i za pokretljive delove volana.

Zatečeno stanje i istorija održavanja

Prvi utisak najčešće otkriva mnogo o istoriji traktora. Ako su primetna ulubljenja ili rđa na karoseriji, ili ulje curi na više mesta, to je znak upozorenja. Ako je prvi utisak pozitivan, potrebno je preciznije proveriti najbitnije komponente polovnog traktora.

Radni sati

Postavlja se pitanje koliko će često novi vlasnik koristiti polovni traktor. Ako se koristi privremeno, u obzir može doći i traktor sa mnogo radnih sati. U suprotnom, je preporučljivo tražiti model sa malo radnih sati, npr. mašinu za demonstraciju.

Sa rastućim brojem radnih sati, povećava se i verovatnoća budućih popravki. Za traktor koji je prešao vek trajanja, za koji se često navodi 10.000 radnih sati, popravke mogu koštati od 50 do 70% vrednosti nove mašine.

Rezervni delovi i servis

Ako se traži često prodavani model polovnog traktora, ne treba očekivati probleme sa nabavkom rezervnih delova. Kod „egzotičnih“ modela, čiju je proizvodnju možda obustavio proizvođač, kupcu se preporučuje da unapred proveri raspoloživost rezervnih delova i servisera tih traktora. Čemu služi jeftin polovni traktor ,ako se ne može popraviti?

Stari prospekti i izveštaji o testiranju

Stari prospekti ili uputstva za korišćenje poslužiće kao informacije o traktoru. Pored publikacija proizvođača, pomoći će i nezavisni izveštaji o testiranju.

 

Kada kupite nov akumulator, obavezno pročitajte pod kojim uslovima vam se garantuje besprekoran rad u garantnom roku. Proizvođač i uvoznik daju garanciju u zakonskoj obavezi od 2 do 3 godine. Sa pravom se zahteva obavezna provera na 6 meseci, jer to je još uvek rok kada se akumulator može dopuniti i spasiti ukoliko nije adekvatno korišćen. Produženje garancije za akumulator vršiti na svakih 6 meseci za vreme garantnog roka. Nedovoljno je skinuti akumulator i uneti ga u toplu prostoriju. Bez obzira, njegov napon opada svakog dana kada se ne koristi tj. ne dopunjava. Zato ga morate dopunjavati svakih mesec-dva. 

Više o pomenutoj temi možete pročitati u novom izdanju Agrobiznis magazina za mesec avgust.

 

Samoutovarne prikolice su namenjene za utovar, i transport sveže zelene biomase, za svakodnevnu ishranu domaćih životinja, ali prvenstveno za utovar i transport sena sakupljenog u otkose. Samoutovarne prikolice sa noževima, mogu da se koriste i za spremanje travne senaže.

Samoutovarna prikolica sastoji se iz pick-up uređaja, uređaja za prihvat i ubacivanje biomase u tovarni sanduk, sanduka i podnog lančanog transportera sa letvama. Pick-up uređaj podiže masu i prebacuje je do transportnog uređaja. Pick-up uređaj se oslanja na kopirne točkove. Pogon osnovnih radnih organa je od priključnog vratila traktora preko kardanskog vratila. Zbog napred postavljenog pick-up uređaja, samoutovarne prikolice su uglavnom jednoosovinske.

Većina samoutovarnih prikolica je opremljena noževima za usitnjavanje sena i zelene mase. Dužina usitnjene mase se kreće oko 6 - 30 cm, što zavisi od broja noževa. Što je veći broj noževa, to je seckanje mase sitnije. Noževa ima od 8 do 16 i smešteni su u transportnom prihvatnom kanalu. Noževi mogu biti kruti i pokretni (obično su kruti). Nepokretni noževi su postavljeni u jedan ili dva reda, na koje nailazi masa i secka ih. Pokretni noževi su postavljeni iznad kanala, složenije su građe, skuplji i zahtevaju veću snagu.

Podešavanje visine pick-up uređaja na 5 cm od zemljišta, vrši se pomoću kopirnih točkova. Vrši se isključivanje - skidanje noževa ili stavljanje noževa u radni položaj. Posle svakih 50 - 100 utovarenih prikolica, noževe treba naoštriti. Brzina kretanja transportne trake može se menjati, čime se podešava vreme istovara.

Više o pomenutoj temi možete pročitati u novom izdanju Agrobiznis magazina za mesec avgust. 

Za uspešnu voćarsku proizvodnju, neophodno je redovno testirati atomizere. Kada je najbolje izvršiti testiranje, i na koji način, pročitajte na linku ispod: 

http://www.agropress.org.rs/lat/rubrike/poljoprivredna-mehanizacija/item/2609-testiranje-atomizera-kljuc-zdravog-voca

 

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da je do sada na konkurs za sufinansiranje kupovine poljoprivredne mehanizacije stiglo 2.300 zahteva, a da od toga 2.050 ispunjava uslove.

"Već smo izdali skoro 1.300 rešenja i nastavljamo s tim i oni će imati mogućnost na osnovu predračuna da u roku od 90 dana nabave traktore", rekao je Nedimović prilikom posete Kaću, gde je prisustvovao tradicionalnoj 13. smotri poljoprivrede i tehnike.

Što se tiče mehanizacije, kaže, zaključno sa jučerašnjim danom stiglo je 13.000 zahteva.

"Konkurs je gotov, to je mnogo više prijava nego što smo očekivali, ali ćemo dati sve od sebe da što veći procenat tih zahteva realizujemo", naveo je ministar.

Što se tiče centralne Srbije, Nedimović je rekao da po prvi put imaju konkurs za nabavku protivgradnih mreža i podizanje zasada.

"To nikada nije bilo na prostoru centralne Srbije. Mislim da je jako važno da se cela Srbije razvija ravnomerno, naročito u onim mestima gde ima potencijala za razvoj voćarstva i povrtarstva, koji nose mnogo veći procenat zarade za samog poljoprivrednika", istakao je Nedimović.

On je najavio da prve nedelje avgusta otpočinju radovi na izgradnji četiri od 11 sistema za navodnjavanje.

"Nama je ideja da kroz 11 projekata na prostoru Vojvodine i još tri na prostoru centralne Srbije, imamo skoro 30.000 hektara novih površina pod sistemima za navodnjavanje", kazao je Nedimović.

Želja nam je, navodi ministar, da se upakuju tri stvari koje opredeljuju kakav će nam na kraju biti proizvod, a to su agrotehničke mere kroz mehanizaciju, navodnjavanje kako ne bi zavisili od prirodnih pojava i razvoj semenarstva.

Izvor: www.vecernjenovosti.rs

 

Na osnovu zahteva UN/ECE Pravilnika broj 69, proistekao je vodič za postavljanje zadnjih tabli za označavanje sporih vozila. Oznake sporih vozila obavezne su za vozila čija najveća brzina ne prelazi 30 km/h kao i vozila vrsta T, C, R, S, K1 i K5a. Postavljanje zadnjih tabli za označavanje sporih vozila i njihovih priključnih vozila povećava vidljivost i dozvoljava laku identifikaciju ovih vozila. Zadnje table za označavanje sporih vozila moraju biti homologovane u skladu sa UNECE Pravilnikom broj 69, odnosno moraju imati adekvatnu homologacionu oznaku.

Table su u obliku jednakostraničnog trougla zaobljenih uglova, postavljaju se vrhom zasečenog trougla okrenutim na gore, na zadnjoj strani sporih vozila.

Način postavljanja tabli

Broj tabli: Najmanje jedna

Raspored: Vrh zadnje table za označavanje usmerava se ka gore. Svaki deo zadnje table za označavanje mora da leži unutar 5° poprečne vertikalne ravni pod pravim uglom u odnosu na podužnu osu vozila i mora da bude okrenuta licem prema zadnjoj strani. Vrh zasečenog trougla mora biti okrenut na gore.

Položaj: Po širini: Ako postoji samo jedna zadnja tabla za označavanje, mora biti na suprotnoj strani od srednje uzdužne ravni vozila u odnosu na smer saobraćaja koji je propisan u zemlji registracije. Po visini: Iznad tla, ne manje od 250 mm (donja ivica), ne više od 1,500 mm (gornja ivica). Po dužini: Na zadnjoj strani vozila.

Geometrijska vidljivost: Horizontalni ugao: 30° prema unutra i prema spolja, dozvoljeno je da do 10 % površine zadnje table za označavanje bude pokriveno konstrukcijskim delom vozila; Vertikalni ugao: 15° iznad i ispod horizontale; Orijentacija: prema nazad.

Statistički podaci (Tabela 1, 2 i 3) ukazuju na povećanje povređenih i poginulih lica u saobraćaju, gde je učestvovao traktor. Podaci iz godine u godinu variraju, ali u posmatranoj 2016. godini, primećen je rast poginulih i povređenih traktorista. Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje stručne prezentacije, kampanje i obuke o poboljšanju bezbednosti traktorista i ostalih učesnika u saobraćaju.

Kakvi su statistički podaci koliko godišnje ljudi pogine na traktoru, možete pročitati na linku ispod:

http://www.agropress.org.rs/cir/rubri/p-lj-privr-dn-h-niz-ci/item/2636-sokirace-vas-podaci-koliko-godisnje-ljudi-pogine-na-traktoru

Više o pomenutoj temi možete pročitati u julskom izdanju Agrobiznis magazina. 

Slaba tačka domaće poljoprivrede - mehanizacija, dobila je podsticaje na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede koji je protekao u znaku mašina.

Počev od poljoprivrednih grdosija, poput D`on Dira, Krone, Verstaile..., pa do mašina za proizvodnju hrane. Pojačano interesovanje poljoprivrednika za ponudu mehanizacije usledilo je nakon najave Ministarstva poljoprivrede da će se nabavka traktora subvencionisati do iznosa od 1,2 miliona dinara. Bilo je čak i zainteresovanih za kupovinu prikazanih eksponata, a podsticaj za sklapanje poslova dali su Ministarstvo poljoprivrede, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Razvojni i Garancijski fond. Procenjuje se da je za vreme trajanja sajamske manifestacije 19 firmi, članica Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije, prodalo mašina u ukupnoj vrednosti od oko pet miliona evra. Nije zanemarljiv ni podatak da vrednost profaktura, izdatih za potrebe apliciranja za dodelu subvencija namenjenih nabavci poljoprivredne mehanizacije, premašuje 10 miliona evra.

Poljoprivrednici su bili veoma zainteresovani za podsticaje za nabavku mehanizacije kao i za naš konkurs za mlade poljoprivrednike. I EU dan, kada su predstavljeni IPA projekti i novosadski EU info point, takođe je prošao odlično - kaže koordinatorka sajamskog nastupa Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Jasmina Miljković.

Prema podacima koji su se mogli čuti na 84. Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, ukupna vrednost mehanizacije prodate u 2016. godini iznosila je oko 70 miliona evra.

Za vreme trajanja sajma ostvaren je promet od oko 15 miliona evra, što je petina ukupnog godišnjeg prometa poljoprivredne mehanizacije realizovanog u 2016. To znači da je gotovo 20 odsto ukupnog prometa generisano zahvaljujući sajmu - ocenio je Boris Nadlukaš, izvršni direktor Novosadskog sajma.

Ovako veliko interesovanje posetilaca sajma za izloženu mehanizaciju ne treba da čudi, s obzirom na to da su se na novosadskoj izložbi našli najbolji svetski brendovi traktora, kombajna i prskalica. Posebnu pažnju posetilaca privukao je kombajn za silažu nemačkog proizvođača Krone. Model big X 700, na štandu ITN Agro Tech, mamio je poglede ne samo zbog svoje veličine, već i zbog performansi i tehnologije koja obezbeđuje rad po visokim ergonomskim standardima, ali i cene od 370.000 evra. Poljoprivredni analitičar Čedomir Keco smatra da je u "traktorizaciji" Srbije u toku tiha borba prodavaca - nudi se istočna, dalekoistočna i zapadna tehnologija, ali o prodaji odlučuju cene.

Učinak trgovaca na sajmu za sve što su prodali ne prelazi 15 miliona evra, što i nije malo imajući u vidu zastoje u prodaji kukuruza i pšenice. Naša gazdinstva na obnovu mehanizacije godišnje potroše oko 96 miliona evra, ali se više izdvaja za hemijsku zaštitu useva, oko 106 miliona evra - ističe Keco.

Pored trgovaca mehanizacijom i stočnom hranom, na štandovima se mogla naći i ponuda banaka i osiguravajućih kuća. Najviše su se nudili beskamatni krediti za kupovinu mehanizacije, zatim za kupovinu zemljišta, izgradnju silosa, hladnjača, kao i podnih skladišta. Izložba stoke, za koju je Ministarstvo poljoprivrede izdvojilo 25 miliona dinara, bila je prilika da se čuju kritike, pre svega uzgajivača, koji su ukazali na potrebu modernizacije stočnih hala uvo|enjem, između ostalog, rashladnih uređaja. Najviše ideja izneli su neformalno predstavnici Opštine Svilajnac, odakle dolaze brojni uspešni stočari. Ove godine, prvi put u istoriji sajma, održana je  aukcija stoke, čiji je pokrovitelj bio Grad Zrenjanin. Najvišu cenu od 4.650 evra dostigao je bik Kokan, a prodato je još šest grla.

Svesni činjenice da se prodaja kvalitetne stoke u Srbiji i dalje organizuje na pijacama, te da nemamo povratne informacije ni o genofondu, niti o karakteristikama i kvalitetu prodatih grla, rešili smo da održimo aukciju. Ovo je pilot projekat, a plan je da nastavimo sa ovom delatnošću tokom cele godine - istakao je Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma.

Izvor: www.naslovi.net

Transport u poljoprivredi uglavnom zavisi od specifičnih svojstava tereta koji se prenosi. Poznato je da je u saobraćaju, veliki procenat nesreća izazvan od strane traktorista, koji se u vreme sezone ubiranja plodova kreću na putevima u sprezi sa prikolicama.

Zbog specifičnih uslova proizvodnje u poljoprivredi, teret se transportuje po različitim terenima, od asvaltiranih puteva do neuređenih atarskih puteva, koji su vrlo često i sa nepovoljnim nagibima.

Transport tereta je posebno opasan na nekategorisanim putevima, u polju i šumi gde je rukovalac mašina u velikoj meri ugrožen.

U saobraćajnim nesrećama u Srbiji, procenat smrtnih ishoda nesreća u kome učestvuju poljoprivrednici je oko 17,2%.

Prema novom zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači traktora pored postojeće saobraćajne signalizacije, moraju da imaju i specijalna rotaciona svetla.

Po statistici, u poslednjih deset godina, u poljoprivrednoj proizvodnji godišnje pogine u Srbiji 75 osoba, u Sloveniji 35, u Finskoj 17 osoba. Iz ove statistike jasno se vidi da smo po broju tragičnih nesreća daleko ispred zemalja u EU. Svi pokazatelji jasno ukazuju da se posebno u periodu jesenjih radova mora povesti više računa o tehničkoj ispravnosti traktora i prikolica kao i adekvatnom odabiru transportnih sredstava prema specifičnostima tereta koji se prevozi.

Osnovna preporuka za prevoz tereta koji se kipuje da je najpouzdanije kipovanje na zadnju stranu. U sezoni jesenjih radova, kada traktoristi iz svojih njiva izlaze na asvaltirane saobraćajnice, obavezno moraju pre izlaska na javni put, u uslovima kiše i raskvašenog terena, lopatom da očiste blato sa traktora i priključnog uredjaja kako ne bi ugrozili bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Pre kretanja sa teretom u transport, obavezno proveriti funkcionisanje svetlosne signalizacije, kočnica i pneumatika. Proveriti da li je prikolica pravilno prikopčana, to je obavezna mera predostrožnosti da se u toku vožnje prikolica ne može otkačiti od automatske kuke. Upravo zbog otkačinjanja prikolice u kretanju na strmim terenima, mnogi traktoristi su izgubili život. Treba izbegavati utovar preko propisane težine i voditi računa o balansu tereta koji opterećuje pneumatike, i može dovesti do prevrtanja traktora i prikolice i mogućnosti gubitka života.

Zabranjen je prevoz lica na prikolicama sa teretom, jer je takav način prevoza izuzetno rizičan i opasan.

 

Prvobitni rok za predaju zahteva za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini bio je 19. maj.

Rok za predaju zahteva za subvencionisanu nabavku novih traktora je produžen do 31. maja, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Podnošenje zahteva je počelo 10. aprila, a informacije o raspisanom javnom pozivu su dostupne na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100; 011/30-20-101 i 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Izvor: www.rtv.rs

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Септембар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30