Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović potpisao je danas 12. marta 2020. godine sa ambasadorkom Izraela Alonom Fišer Kam protokol o saradnji u oblasti agrara i primeni najsavremenijih tehnologija i rešenja.

Ministar Nedimović je nakon potpisivanja Protokola sa Izraelskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (MASHAV) istakao važnost saradnje koja je veoma važna za otvaranje prostora za investicije izraelskih kompanija u prerađivačkom sektoru, sistemima za navodnjavanje i primeni najsavremenijih tehnologija.

„Izraelske kompanije su u vrhu izrade i primena novih tehnologija. Za Srbiju će biti jako važan ulazak ovih kompanija u sektor agrara, jer tu možemo da transferišemo najbolja znanja“, rekao je ministar Nedimović i dodao da ima smisla učiti od nekog ko je najbolji u ovim oblastima a to izraelske kompanije svakako jesu i to od start-ap do velikih preduzeća koja su spremna da prenesu znanja, novac i kapital na prostor Srbije.

Ambasadorska Izraela Alona Fišer Kam rekla je da je veoma počastvovana potpisivanjem današnjeg protokola o saradnji i naglasila da je jačanje saradnje u ovim oblastima veoma važno kao i da se time otvaraju vrata za dalju saradnju i jačanje veza dve zemlje.

Izvor:http://www.minpolj.gov.rs/navodnjavanje-i-preradjivacki-sektor-prioritet-srbije-i-izraela/?script=lat

Dra­gan Ro­dić iz Siriga je ovčar, či­ja su gr­la vi­še­stru­ki šam­pi­o­ni na Po­ljo­pri­vred­nom saj­mu u No­vom Sa­du. On ima 90 ova­ca vir­tem­berg ra­se i go­di­šnje do­bi­je od 70 do 100 ja­ga­nja­ca za pri­plod.

- Za eg­zi­sten­ci­ju po­ro­di­ce imam ta­man ko­li­ko tre­ba. Od dr­ža­ve do­bi­jam su­ben­ci­je 7.000 di­na­ra po gr­lu, i ob­ra­đu­jem če­ti­ri hek­ta­ra dr­žav­ne ze­mlje, što je do­volj­no da obez­be­dim hra­nu, ku­ku­ruz, so­ju i tri­ti­ka­le za sta­do - navodi Rodić.

Ovaj domaćin je u poslu već 25 go­di­na, ali ka­ko kaže, ne­ma am­bi­ci­ju da se ši­ri. I sa sa­da­šnjim broj­nim sta­njem, ka­že, ne ide mu lo­še.

- Na hra­ni ni­ka­ko ne tre­ba šte­de­ti, pa se za­to mo­je ov­ce dva pu­ta jag­nje – tvrdi Ro­dić.

Naglašava da mu je u ovom po­slu naj­vi­še po­mo­glo to što je slu­šao sa­ve­te ve­te­ri­na­ra i pro­fe­so­ra sa fa­kul­te­ta.

- Izra­el­ci le­po pla­ća­ju za ja­ganj­ce, jer u sta­du bu­de uvek i po ne­ko ko­je ni­je za pri­plod, pa se mo­že na ot­kup­nom me­stu u Bač­kom Jar­ku pro­da­ti za izra­el­sko

tr­ži­šte. Mo­gu da pro­dam i u Ka­men­din. Kap­ne po­ma­lo i od vu­ne i si­ro­ve ko­že. Do­du­še, ki­lo­gram vu­ne na ve­li­ko je ove go­di­ne od 50 do 70 di­na­ra, ali onaj ko­me se ne žu­ri da je pro­da, mo­že če­ka­ti ce­nu dr­že­ći je na ta­va­nu – na­vo­di Ro­dić.

Izvor:https://www.ekapija.com/news/2590604/ovce-iz-siriga-trazene-u-izraelu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sapštilo je danas da je ministar Branislav Nedimović sa izraelskim kompanijama dogovorio investicije izraelskih kompanija u Srbiju. Kako sazmajemo, Nedimović je nakon boravka u Kazahstanu u delegaciji koju je predvodio Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao u Izrael gde je  sa četiri izraelske kompanije iz sektora klanične industrije, prerade jagodastog voća i uzgajanja cveća, dogovorio  investiraje vredne oko  30 miliona evra. Ministar Nedimović se tokom posete Izraelu sastao sa predstavnicima kompanija „Well Done“, „Terra Nova“ , „Aviv Harmonie“. Ovakve investicije izuzetno su značajne pre svega za poljoprivredne proizvođače u Srbiji jer je to prilika za otvaranje novih tržišta i na taj način se obezbeđuje siguran i predvidljiv plasman i bolja cena za njihove proizvode, kao i veća konkurentnost saopštičo je resorno Ministarstvo.

 

U Izraelu se od 8. do 10. maja održava 20. po redu sajam inovacija u poljoprivredi AGRITECH koji se odžava svake treće godine., dakle sledeći je 2021. godine. Prvi put na ovaj sajam organizovano su došli poljoprivrednici iz Srbije i to pobednici nagradnog konkursa INTESA FARMER koji organizuje i finansira BANCA INTESA. Oni su već prvog dana sajma uvideli da Izrael, uprkos surovim uslovima, uspeva da ne samo prati tred razvoja u poljoprivredi već  i da u brojnim oblastima diktira tempo. Koliko je ovde navodnjavanje razvijeno i koliko se dugo radi na ovim projektima govori i podatak da je njihova vodeća kompanija u proizvodnji opreme ove godine obeležila 80 godina postojanja i rada na istraživanjima u sektoru navodnjavanja.

Foto galrija: https://www.facebook.com/pg/agrobiznismagazinsrbija/photos/?tab=album&album_id=1001803836639918

Naši domaćini bili su oduševljeni i činjenicom koliko stranaca dolazi na ovaj sajam. Na sve strane mogli su se videti indijci, kinezi, japanci, grci i mnogi drugi narodi. Svi su došli da vide šta je to novo u poljoprivredi. Između ostalog imali smo prilike da vidimo kako se bore protiv poleganja rasada, insekata i to uz biloške mere borbe, dakle po principima organske poljoprivrede.

O svemu više u Agrobiznis magazinu za jun 2018. godine i na našoij stranici na faceboku-u dok će grupa danas nastaviti svoju posetu Izralu odlaskom u Jerusalim.

Ogroman potencijal za saradnju Srbije i Izraela u poljoprivredi i visokim tehnologijama

Srbija i Izrael imaju dosta toga zajedničkog, a s obzirom na resurse i kvalitete koje poseduju na privrednom planu imaju ogroman zajednički potencijal kada je reč o poljoprivredi, visokim tehnologijama, turizmu i drugim oblastima, izjavila je za „Agrobiznis magazin“ ambasadorka Izraela u Srbiji Alona Fišer Kam.

Naša sagovornica u Srbiji je osam meseci, pre toga nije dolazila u našu zemlju, a kako nam je rekla, fascinirana je njome i naročito njenim žiteljima. Pre Srbije, bila je u Argentini, koja joj je prvo odredište u diplomatskoj karijeri, potom u Francuskoj i Španiji.

-Pre dolaska u vašu zemlju čula sam o velikim potencijalima. Imamo mnogo toga zajedničkog i bilo bi dobro da sagledamo kako da iskoristimo te sličnosti i doprinesemo što boljem iskorišćenju potencijala koje Srbija ima u poljoprivredi i svim drugim oblastima – kaže Alona Fišer Kam.

Po njenim rečima iskustva izraelskih kompanije prisutnih u Srbiji su pozitivna i sve su veoma zadovoljne.

-Njihovo mišljenje je da postoji veliki prostor za saradnju kada je reč o upotrebi novih tehnologija. Govorim o prvenstveno o sistemima za navodnjavanje, plastenicima, mleku i mlečnim proizvodima, sektoru stočarstva i celokupnom procesu proizvodnje, od početka do kraja. Mislim da je glavni problem, bolje rečeno - izazov, i za Srbiju i za Izrael, to što nismo sagledali velike mogućnosti za saradnju i zajednički razvoj. Takođe, nedostatak informacija. Šta pokušavamo da uradimo i šta je glavni zadatak ambasade Izraela? U prvom redu da zbližimo i povežemo ljude, prvenstveno privrednike. Nastojimo da im omogućimo da se upoznaju, da uvide mogućnosti za saradnju, na dobrobit obe strane. Druga naša oblast delovanja odnosi se unapređenje uslova u političkom i zakonodavnom okviru, u smislu potpisivanja sporazuma o saradnji, naročito u agraru – kazala je ona podsetivši na to da vlade Srbije i Izraela imaju potpisan sporazum u poljoprivredi od 2009. godine koji je potrebno osvežiti, kako bi se unapredile investicije i poboljšali uslovi za povećanje razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda između dve zemlje. Kada je reč o Sporazumu kojim bi se izbeglo dvostruko oprezivanje on je potpisan i čeka se ratifikacija u Parlamentu, a postoji i sporazum o zaštiti investicija.

 

 

Ambasadorka Izraela kaže da je sličnost između njene zemlje i Srbije „veličanstvena“, da su to društva koja imaju mnogo dodirnih tačaka.

Izraelci to odmah osete. Imamo iste ukuse, isti način mišljenja, reč je o društvima visokoobrazovanog nivoa. A s druge strane, nismo ni daleko. Let traje dva i po sata, a imamo 14 direktnih letova nedeljno od Tel Aviva do Beograda – naglašava ona.

Na pitanje koje su glavne investicije Izraela u Srbiji Alona Fišer Kam navodi da je i dalje najznačajnija oblast ulaganja u nekretnine u Beogradu, Novom Sadu i u drugim mestima. Međutim, ona ističe da se te investicije mogu diverzifikovati, u prvom redu ka poljoprivredi, turizmu.

 – Možemo da promovišemo turizam s obe strane. Imamo značajan porast u broju turista koji dolaze iz Izraela u Srbiju, a nažalost, i dalje je malo srpskih turista koji odlaze u Izrael. U svakom slučaju, voleli bismo da vidimo više izraelskih kompanija koje posluju ovde – kaže ona.

Govoreći o pokazateljima razmene i saradnje dve zemlje ona ističe da su investicije u nekretnine u protekloj deceniji vredne više od 1,5 milijarde dolara, što je veliki uspeh.

-Kada govorimo o turizmu, to je 16.000 turista koji dolaze iz Izraela u Srbiju godišnje i taj broj neverovatnom brzinom raste – imamo porast od čak 70 odsto. Postoji i trgovinski rast između dve zemlje na planu razmene robe i usluga. Veoma sam zadovoljna zbog rasta izvoza iz Izraela u Srbiju prošle godine. Trend porasta je i u izvozu roba i usluga iz Srbije u Izrael, mada ne toliko izražen. Kada govorim o uslugama, to je prvenstveno oblast viskokih tehnologija, u kojima je Izrael jak. Nekoliko izraelskih kompanija ima proizvodnju u Srbiji, i to su zadovoljavajući podaci – naglašava ambasadorka.

Ona ističe da predstavnici Izraela veoma naporno rade da povećaju prisustvo kompanija iz te zemlje kada je reč o oblasti visoke tehnologije.

-Mislim da izrael može poslužiti kao odličan model Srbiji u razvoju haj-tek tehnologija i inovacija. Izrael je razvio inovativan privredni sistem u devedesetim, u uslovima koji su veoma slični današnjim u Srbiji i sada smo jedan od globalnih lidera kada je reč o inovacijama i startapima. Imamo više od 5.000 startap komopanija, najveći broj ih je smešten u Tel Avivu. Ekonomski model koji je Izrael razvio može biti dobar i za Srbiju, uz neka prilagođavanja – ističe Alona Fišer Kam.

Na pitanje šta joj se najviše dopada u Srbiji prva dama Izraela u našoj zemlji odgovara da su vina odlična, da je rakija sjajna, da je priroda fantastična...

-Trebalo je malo vremena da se naviknem ali sada sam se sasvim prilagodila. Ali, ako bih morala da izdvojim jednu stvar koja mi se najviše dopada, rekla bih - to su divni ljudi u Srbiji koji svojom gostoprimljivošću i predusetljivošću čine  da se osećam kao kod kuće – veli ona.

 

 

 

Politika prema Kosovu ostaje ista

Izrael nije priznao  jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.

-Naša pozicija se neće promeniti kada je o Kosovu reč, kaže Alona Fišer Kam za „Agrobiznis magazin“ .

Ove godine po prvi put Ambasada Izraela učestvuje na sajmu, poljoprivrede u Novom Sadu, -"Kada smo doneli odluku o predstavljanju na sajmu razmatrali smo koje kompanije bi trebalo predstaviti, i tom prilikom doneli odluku, da predstavimo neke od proizvoda čeri paradajza, čije smo seme sami proizveli,kao i mleko koje imamo, i naravno sisteme za navodnjavanje, -istakla je Nj.E. Alona Fišer-Kam, i dodala da su oni lideri u poljoprivrednoj proizvodnji, što se tiče navodnjavanja, upravo zbog nedsotatka vode, koje su uspeli da nadoknade uz pomoć sistema za navodnjavanje. Kako nam je istakla ono što je takođe bitno, je da stručnjaci iz Srbije mogu ići u Izrael na obuku, koju finansiraju njihove institucije i fondovi. Ambasadorka je pozvala posetioce Sajma da posete štand Izraela u hali 1 na 84. Međunarodnom sajmu poljoprivrede.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Октобар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31