Objekti za smeštaj stoke pre svega moraju da budu namenski građeni za vrste i kategorije životinja koje će da žive u njima pod stalnim stručnim nadzorom. Moraju zadovoljavati određene standarde o izboru materijala za izgradnju objekata, veličina prostora za svaku životinju, visine plafona, veličinu i broju prozora, ventilacione sistem, kanale za odvođenje osoke i izđubravanje. Štale moraju da se grade na oceditom terenu sa otvorima prema jugu, da imaju što više sunca i svetlosti uz adekvatne infrastrukturne i putne uslove, voda, struja i prilaz stočarskim objektima. Sve vrsta štala moraju da zadovolje kriterijum jasno propisan i definisan za vrstu životinja koje će živeti i dati svoj proizvodni maksimum. Sa stanovišta zaštite zdravlja životinja objekti moraju zadovoljiti sledeći standard: dovoljnu kvadraturu predviđenu za pojedine kategorije i grla pojedinačno, dovoljnu količinu svežeg vazduha i pravilnu izmenu vazduha u štali, suv ležaj, adekvatnu temperaturu i temperaturni režim u štalskim prostorijama, zaštitu od vetrova i od promaje. Porodilište mora da zadovolji sve zoohigijenske standarde. Štale za smeštaj mlečnih krava moraju da imaju dovoljno svetlosti, adekvatan procenat vlažnosti i konstantnu temperaturu na kojoj se životinje osećaju aklimatizovano. Sunčeva svetlost je vrlo važna, tako da se veličina prozora izračunava po kubnom prostoru i veličini objekta. Prozori se zimi mogu zatvoriti balama slame koja bi služila kao izolator, dok se u proleće sa prvim toplim danima sklanjaju. Ispred svake stale poželjno je da ima ispust da se životinje mogu i prošetati ispod nadstrešnice. Podovi u starim štalama su uglavnom izgrađeni od betona zbog održavanja. Dok danas u savremenom stočarstvu koriste se gumene podne obloge različitih oblika gde se amortizuje dodir i kontakt papaka životinja sa podlogom. Nikako ne sme da bude klizav. Mora da postoji centralni kanal za dovoz hrane i izđubravanje. Stalski pribor se redovno mehanički čisti, sanitarno sredi i dezinfikuje kao i sav ostali materijal koji se nalazi u štali. Pribor za mužu se pere i dezinfikuje posebno propisanim načinom. Izđubravanje je neophodno svakodnevno da se količina amonijaka ne popne iznad dozvoljenog limita. Timarenje svake životinje, pregled papaka i dlačnog pokrivača je obavezno kao i proba na mastitis i higijena mlečne žlezde. Ovi podaci se uredno unose i beleže u bazu podataka za svaku životinju pojedinačno koja ima svoj Matični list. U sistemu matičnog knjigovodstva svaka životinja je evidentirana i obeležena sa usnim markicama. Za čuvanje zdravlja životinja u štalama i stočarskim objektima potrebno je svakodnevno provoditi čišćenje, sanitarno pranje i dezinfekcione postupke. Za uništavanje parazita na pašnjacima i njihovih larvenih oblika koristimo: pregonsko napasanje, izmenu vrste životinja, drenažu na terena, oranje, drljanje. Bakar-sulfat ili fero-sulfat 500 kg/ha. Potrebno je redovno u toku letnjeg perioda provoditi i sistematsko uništavanje insekata insekticidima na bazi piretrina, DDT i malationa. Staje treba dva puta godišnje okrečiti. Za uništavanje larvi i muva važno je održavanje čistoće štale. Za uništavanje glodara postavljaju se otrovni mamci na njihov put kretanja uz obaveštavanje ljudstva.

Objekti za smeštaj stoke pre svega moraju da budu namenski građeni za vrste i kategorije životinja koje će da žive u njima pod stalnim stručnim nadzorom. Moraju zadovoljavati određene standarde o izboru materijala za izgradnju objekata , količine prostora za svaku životinju, visine plafona, veličinu i broju prozora, ventilacione sisteme , kanale za odvođenje osoke i izđubravanje. Štale moraju da se grade na oceditom terenu sa otvorima prema jugu da imaju što više sunca i svetlosti uz adekvatne infrastrukturne i putne uslove, voda, struja i prilaz stočarskim objektima. Sve vrsta štale moraju da zadovolje kriterijum jasno propisan i definisan za vrstu životinja koje ce živeti i dati svoj proizvodni maksimum. Sa stanovišta zaštite zdravlja životinja objekti tako moraju zadovoljiti sledeći standard: dovoljnu kvadraturu predviđenu za pojedine kategorije i grla pojedinačno, dovoljnu količinu svežeg vazduha i pravilnu izmenu vazduha u štali, suv ležaj, adekvatnu temperature i temperaturni režim u štalskim prostorijama, zaštitu od vetrova i od promaje, porodilište mora da zadovolji sve zoohigijenske standard. Stale za smeštaj mlečnih krava moraju da imaju dovoljno svetlosti, adekvatan procenat vlažnosti i temperaturu konstantnu na kojoj se životinje osećaju aklimatizovano. Sunčeva svetlost je vrlo važna tako da se veličina prozora izračunava po kubnom prostoru i veličini objekta. Prozori se zimi mogu zatvoriti balama slame koja bi sluzila kao izolator u proleće se sa prvim toplim danima sklanjaju. Ispred svake stale poželjno je da ima ispust da se životinje mogu i prošetati ispod nadstrešnice. Podovi u starim štalama su uglavnom izgrađeni od betona zbog održavanja ali danas u savremenom stočarstvu se koriste gumene podne obloge različitih oblika da se amortizuje dodir i kontakt papaka životinja sa podlogom. Nikako ne sme da bude klizav. Mora da postoji centralni kanal za dovoz hrane i izđubravanje. Stalski pribor se redovno mehanički čisti sanitarno opera i dezinfikuje kao i sav ostali materijal koji se nalazi u štali pribor za mužu se pere i dezinfikuje posebno propisanim načinom. Izđubravanje je neophodno svakodnevno da se količina amonijaka ne popne iznad dozvoljenog limita. Timarenje svake životinje pregled papaka, dlačnog pokrivača je obavezno kao i proba na mastitis i higijena mlečne žlezde. Svi se ovo podaci uredno unose i beleže u bazu podataka za svaku životinju pojedinačno koja ima svoj Matični list u sistemu matičnog knjigovodstva svaka životinja je evidentirana i obeležena sa usnim markicama. Za čuvanje zdravlja životinja u štalama i stočarskim objektima potrebno je svakodnevno provoditi čišćenje, sanitarno pranje i dezinfekcione postupke. Za uništavanje parazita na pašnjacima i njihovi larvenih oblika koristimo: pregonsko napasanje, izmenu vrste životinja, drenažu na terena, oranje, drljanje. Bakar-sulfat ili fero-sulfat 500 kg/ha. Potrebno je redovno u toku letnjeg perioda provoditi i sistematsko uništavanje insekata insekticidima na bazi piretrina, DDT i malationa. Staje treba dva puta godišnje okrečiti. Za uništavanje larvi i muva važno je održavanje čistoće stale. Za uništavanje glodara postavljaju se otrovni mamci na njihov put kretanja uz obaveštavanje ljudstva.

  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Септембар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30