Чланци поређани по датуму: četvrtak, 04 februar 2021 - AGROPRESS - Udruženje novinara za poljoprivredu

 

Godinu za nama obeležila je pandemija koronavirusa, pokazujući da је u teškim vremenima najveći izazov sačuvati ono što je najvrednije: život i zdravlje ljudi. Suočenа s ekonomskim, privrednim i finansijskim posledicama izmenjenih okolnosti, Kompanija „Dunav osiguranja“ је od početka širenja kovidа 19 nastojala da u svakom trenutku olakša život svojim osiguranicima i pomogne društvenoj zajednici suočenoj s nepoznatim neprijateljem.
Kao odgovor na izazovan period, naročito brinući o zaštiti zdravlja svojih klijenata, Kompanija „Dunav osiguranje“ u paket putnog zdravstvenog osiguranja uključila je i rizik od kovida 19. Pored toga što putničko zdravstveno osiguranje važi na svim svetskim destinacijama, bez vremenskog ograničenja za
povratak u zemlju, „Dunav“ je za svoje klijente obezbedio dodatno pokriće za kovid 19 koje obuhvata: troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze kovida 19, troškove nabavke lekova, bolničkog
lečenja, te troškove povratka u zemlju do 5.000 evra.
Osiguravajuće pokriće za kovid 19 posebno se ugovara – uz doplatu od 50% ukoliko klijent zaključi polisu putničkog zdravstvenog osiguranja ili paket putnog osiguranja. Tako se za putovanje u trajanju od 10 dana i premiju od 1.574 dinara sa uključenim kovid rizikom obezbeđuje pokriće u iznosu od 35.000
evra, čime Kompanija „Dunav“ obezbeđuje i ubedljivo najveću osiguranu sumu na našem tržištu. Posebnu pogodnost predstavlja zaključivanje polise onlajn, čime klijenti mogu da ostvare popust od 15 odsto.
Predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ Ivana Soković ističe da su klijenti prepoznali tu brigu nagradivši je poverenjem. Učešće polisa sa ugovorenim pokrićem za kovid 19 u stalnom je porastu, pa se tako u drugoj polovini 2020. godine čak 65% osiguranika opredelilo da u polisu PZO
uključi i ovo dodatno pokriće.
– I usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja naše kompanije prilagođene su novonastaloj situaciji, te vlasnici ovih polisa imaju pravo na prvi pregled, laboratorijske analize (KKS, LHD, CRP; D-dimer…), RTG snimak pluća, i sve dijagnostičke procedure koje lekar smatra potrebnim kako bi se postavila
dijagnoza, što podrazumeva i PCR test. Sámo lečenje te bolesti za sada nije pokriveno polisama DZO, ali osiguranik i dalje ima mogućnost da koristi sve druge zdravstvene usluge za kojima se pokaže potreba, a koje nisu u vezi s koronavirusom. Pritom, ukoliko osiguranik primi vakcinu protiv kovida 19, pa eventualno nastupe neželjene reakcije, takva zdravstvena stanja takođe su pokrivena polisom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja naše kompanije, budući da se ne smatraju obolevanjem od koronavirusa – kaže predsednica Izvršnog odbora.
Nastavljajući s poslovnim i humanim akcijama koje kompanija „Dunav“ sprovodi kao deo svoje misije, predsednica Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“ ističe da su izazovi upravo ono što podstiče na odgovorno poslovanje, te će „Dunav“, kao osvedočeni prijatelj privrede i stanovništva, nastaviti da podržava sve aktivnosti koje vode oporavku i daljem napretku celokupnog društva.

Izvor:Agrobiznis magazin 

Објављено у Osiguranje
četvrtak, 04 februar 2021 13:57

Uhvaćen falsifikator meda

Firma „MED-HONEY“ iz Vučaka kod Smedereva je konačno uhvaćena na delu. Sve ono što smo godinama unazad znali i skretali pažnju nadležnima, se sada i potvrdilo. Ova firma stavlja u promet falsifikovani med!

U poslednjem kvartalu prošle godine, veterinarska inspekcija je uzela uzorke bagremovog i livadskog meda firme „MED-HONEY“ iz Vučaka kod Smedereva. Pošto vlasnik firme nije bio zadovoljan rezultatima analize, zatražio je superanalizu, te je inspekcija poslala med na superanalizu u Laboratoriju za ispitivanje autentičnosti hrane InovaLab. SPOS je došao do rezultata superanalize shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na osnovu zahteva Upravi za veterinu od prošle nedelje, i sada možemo da javno objavimo kompletne analize koje su utvrdile da su OBA MEDA stavljena u promet zapravo FALSIFIKATI MEDA.

Inače, u ovoj firmi se već danima nalazi policija i veterinarska inspekcija. I bagremov i livadski med imaju miris i ukus nesvojstven deklarisanoj vrsti meda.

Kod livadskog meda je utvrđeno da sadrži 27,99% šećera poreklom od C4 biljaka (kukuruz, šećerna trska).

Kod bagremovog meda je utvrđeno da sadrži 22,8% šećera poreklom od C4 biljaka (kukuruz, šećerna trska). To je potvrdila i superanaliza koju je sprovela Uprava za veterinu ministarstva poljoprivrede. Koliko su u celom procesu falsifikatori usavršili tehnologiju izrade falsifikata, najbolje govori činjenica da su svi osnovni parametri kvaliteta meda u granicama propisa, odnosno „med“ bez problema prolazi osnovne zakonske analize, ali je med „pao“ na utvrđivanju autentičnosti, odnosno na utvrđivanju porekla šećera u medu, jer sadrži značajnu količinu šećera koja se prirodno NE MOŽE naći u medu! Uz sve to, „sloboda“ koju pokazuje ova firma najbolje se vidi na njihovom brendu EXTRA-QUALITY gde na ambalaži još uvek stoje reči PRIRODNI MED 100%, iako je to praktično pokušaj dovođenja potrošača u zabludu, što je protivzakonito. Koliko se daleko išlo u toj ideji, govori podatak da je čak osnovana firma sa tim imenom, i taj tekst ugrađen u ime firme, ali to ne znači da je tako zaobiđeno dovođenje potrošača u zabludu jer na etiketi ne piše DOO pored imena firme, što dokazuje da je pokušaj dovođenja potrošača u zabludu itekako pažljivo osmišljen, a nikako slučajan.

Ovo su brendovi pomenute firme pod kojim su plasirali lažni med na tržište: MED-HONEY, MED-HONEY EXTRA-QUALITY,EXTRA-QUALITY MEDA, DOMAĆI i PLANINSKI med.

Izvor:https://spos.info/firma-med-honey-stavlja-u-promet-falsifikate-meda/

Објављено у Pčelarstvo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18-dr.zakon), kojim je propisano da su ministarstva i posebne organizacije dužni da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 119-01-238/2020-09 od 16.12.2020. godine formirana je Radna grupa sa zadatkom da pripremi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, čije usvajanje je planirano u 2021. godini.

Razmenom nota od 26.11.2020. godine između Evropske komisije i Nacionalnog IPA koordinatora stupile su na snagu izmene i dopune Sektorskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD) i korisnicima IPARD podsticaja omogućeno je avansno plaćanje u iznosu do 50%, što je iniciralo početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja obezbediće IPARD korisnicima značajan iznos finansijskih sredstava za realizaciju odobrene investicije. Osim toga, primena avansnog plaćanja uticaće povoljno na bolju apsorpciju finansijskog doprinosa EU i smanjiće rizik od povraćaja sredstava Evropskoj uniji.

Zaključkom Vlade od 18.10.2018. godine o usvajanju Akcionog plana za preuzimanje, usvajanje i sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja preuzeta je obaveza uspostavljanja funkcionalne Agencije za plaćanja na način koji propisuje acquis EU za sprovođenje mera Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).

Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon i 101/16) obrazovana je Uprava za agrarna plaćanja, odgovorna za sprovođenje mera IPARD programa i sprovođenje podsticaja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16). Uredbom o upravljanju programima pretpristupne pomoći EU u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020 („Sl. glasnik RS”, broj 10/19) i Odlukom Vlade RS o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA II za period 2014-2020 („Sl. glasnik RS”, broj 26/19), Uprava za agrarna plaćanja određena je za IPARD agenciju u Operativnoj strukturi za upravljanje IPARD programom.

Zakonodavstvo EU propisuje da u državama članicama svi zahtevi za isplatu koji su finansirani iz Evropskog poljoprivrednog garancijskog fonda (EAGF) i Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) budu primljeni, obrađeni, provereni i isplaćeni preko uspostavljene i akreditovane Agencije za plaćanja. Funkcionalna Agencija za plaćanja podrazumeva dovoljan broj adekvatno obučenih zaposlenih lica, uspostavljanje efikasnih procedura i funkcionalnog IT sistema. Takođe, Agencija za plaćanja treba da bude odgovorna i za uspostavljanje i primenu Integrisanog sistema upravljanja i kontrole (IACS), koji se koristiti kao sredstvo upravljanja i kontrole za direktna plaćanja i pojedine mere ruralnog razvoja.

U Republici Srbiji još uvek ne postoji pravni osnov koji definiše formiranje Agencije za plaćanja u skladu sa evropskim propisima kojima se sprovode mere ZPP. Pravni osnov za uspostavljanje Agencije za plaćanja u skladu sa EU zakonodavstvom biće definisan najavljenim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pored navedenog, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju odnosiće se i na propisivanje obavezne i potpune dokumentacije prilikom podnošenja zahteva za IPARD podsticaje, čime bi se značajno smanjilo vreme obrade zahteva. Takođe, planirano je i bliže definisanje IACS i LPIS sistema za kontrolu plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, definisanje IPARD mere Tehnička pomoć i LEADER mere. Izmene će obuhvatiti i usaglašavanje propisanih rokova za donošenje strateških i planskih dokumenata sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, broj 30/2018).

Izvor:http://www.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-otpocinjanju-izrade-nacrta-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju/

Објављено у Agroekonomija
četvrtak, 04 februar 2021 13:32

Povlači se susam i sa rafova prodavnica

Poljoprivredna inspekcija i fitosanitarna inspekcija sprečile su do sada ulazak 35 tona susama sa mogućim povišenim prisustvom etilen oksida, dok se trenutno povlači još skoro 20 tona susama koji je u prometu, izjavio je danas direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede Nebojša Milosavljević.

Na sednici Odbora za poljoprivredu, Milosavljević je kazao da građani povodom tog slučaja ne bi trebalo da imaju bojazan i dodao da je hrana koja se nađe na rafovima u našim prodavnicama potpuno bezbedna."Siguran sam da građani Srbije nemaju bojazan i da je hrana, koja se nađe na rafovima u prodavnicama, pijacama i na svim onim mestima koji su legitimni i određeni za promet roba, potpuno bezbedna", rekao je Milosavljević.

Ističe da je na osnovu evropskog sistema RAŠF, Srbija obaveštena o mogućem uvozu susama iz Indije sa prisustvom etilen oksida.

Milosavljević ističe da Srbija nije aktivan član RAŠF sistema, ali da može da vidi informacije iz tog sistema i da ih prosledi nazad.

"Vredno radimo i trudimo se da sve ono što može da bude rizik za naše građane sprečimo da dođe do njih", rekao je Milosavljević.Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je sinoć da proizvodi koje je kompanija Delez uzorkovala kao svoju obavezu na osnovu Zakona o bezbednosti hrane, sadržali su susam sa povišenim prisustvom etilen oksida koji je uvezen pre otkrića i upozorenja EU RAŠF sistema.

"Nadležni organi su odmah po dobijanju informacije o mogućem uvozu susama iz Indije od strane EU RAŠF sistema brzog uzbunjivanja i upozoravanja uveli pojačanu kontrolu zrna susama i svih proizvoda koji sadrže susam poreklom iz Indije na prisustvo etilen oksida", istakli su u Ministarstvu.

Izvor:https://www.blic.rs/biznis/moj-novcanik/jeste-li-jeli-susam-prethodnih-dana-sa-rafova-se-povlaci-20-tona-a-iz-uvoza-stopira/n3wer3w

Објављено у Agroekonomija

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović potpisao je danas sa Generalnom upravom carine Kine dva protokola o fitosanitarnim uslovima za izvoz srpskog kukuruza i sušenog rezanca šećerne repe u Kinu.

Srbija je među deset najvećih izvoznika kukuruza u svetu i uskoro će moći da izvozi kukuruz i na tržište Kine, koja je najveći svetski kupac ove robe.

Protokole je u ime Generalne uprave carine Kine sa ministrom Nedimovićem potpisala ambasadorka te zemlje u Beogradu Čen Bo, putem video linka.

Ministar Nedimović je izrazio zadovoljstvo zbog toga što su nakon započetog izvoza goveđeg i jagnjećeg mesa, i rešenih pitanja u vezi sa izvozom naših mlečnih proizvoda u Kinu, došli na red izvoz kukuruza i repinog rezanca.

„Kina je najveći uvoznik kukuruza, a Srbija je jedan od deset najvećih izvoznika kvalitetnog kukuruza u svetu. Idealno je vreme na mesec i po dva pred setvu kukuruza da otvaramo jedno ovako veliko tržište na koje mogu da se plasiraju velike količine“, rekao je ministar Nedimović.

„Ovih dana, na sreću proizvođača, imamo rekordne cene kukuruza“, naveo je on i dodao da je jako važno da ovo tržište otvorimo i da počnemo da se bavimo sporazumom o svinjskom mesu.

Ministar je izrazio nadu da će se i kineski poljoprivredni proizvodi naći na srpskom tržištu i podsetio da je za kratko vreme u trgovinskoj razmeni dveju zemalja postignut značajan uspeh.

„Ja sam zahvalan Vašoj ekselenciji na sporazumu, jer pre nekoliko godina skoro da nije bilo nikakve razmene u poljoprivredi. Danas je ona za prvih jedanaest meseci 2020. prešla 50 miliona dolara. Ako se slažete, ja bih nam zajedno postavio cilj da dostigne 100 miliona dolara“, rekao je ministar Nedimović.

Ambasadorka Čen Bo je izjavila da Srbija ima jaku poljoprivredu i kvalitetne proizvode.
„Ministar Nedimović je veliki promoter poljoprivrednih proizvoda Srbije, i smatram da u oblasti poljoprivrede postoje velike mogućnosti i potencijal za saradnju. Kineska ambasada je spremna da sa srpskim prijateljima i ministarstvom radi na tome kako bi se sve više kvalitetnih proizvoda iz Srbije izvozilo u Kinu“, kazala je ambasadorka nakon potpisanih sporazuma.

Ona je izrazila spremnost ambasade da u drugoj polovini februara, nakon kineske Nove godine, bude organizovan sastanak dveju strana kako bi se razgovaralo o proširenju saradnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Ministar Nedimović je ambasadorki Kine zahvalio u ime Vlade Srbije na svemu što su ona lično i kineska država učinili da olakšaju Srbiji period epidemije koronavirusa.

Објављено у Agroekonomija
  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Фебруар 2021 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28