Чланци поређани по датуму: utorak, 06 mart 2018 - AGROPRESS - Udruženje novinara za poljoprivredu

Kako započeti svoj agrobiznis ili unaprediti postojeći često je pitanje koje sebi postavljaju i mlađi i stariji poljoprivrednici. Nimalo lakim tržišnim uslovima, ali sa odličnim prirodnim resursima i uz malo snalažljivosti i upornosti ipak postoji nekoliko načina kako doći do bespovratnih sredstava ili jeftinih kredita pa i različitih fondova koji takođe mogu biti bespovratni. Ovih dana raspisano je nekoliko konkursa za poljoprivrednike ali i prerađivače hrane. Protekle nedelje zatvoren je i prvi poziv za IPARD na koji se, kako saznaje AgroBiznis magazin, u Ministarstvu poljoprivrede prijavilo 458 korisnika. Ministar Branislav Nedimović u intervjuu za martovsko izdanje AgroBiznis magazina pojasnio je kako će u pojedinim sektorima voditi poljoprivrednu politiku. I ove godine značajna sredstva ići će mladim poljoprivrednicima

http://agropress.org.rs/lat/eu-fondovi/ipard/item/3643-ekskluzivno-za-agrobiznis-magazin-branislav-nedimovic-o-subvencijama

Za one koji se bave ili imaju nameru da se bave organskom poljoprivredom preporučujemo da konkurišu za konkurs koji je raspisala NLB banka. Tri najbolja projekta dobiće po 500 000 dinara.

http://agropress.org.rs/lat/rubrike/organska-poljoprivreda/item/3679-za-najbolje-projekte-organke-poljoprivrede-po-500-000-dinara-ovo-su-uslovi-konkursa

USAID ponovo podstiče poljoprivredu i prehrambenu industriju Srbije. Ovog puta kroz svoj projekat  podsticanja konkurentnosti u ovom sektoru. Informacije o aktuelnom konkursu pogledajte na linku.

http://agropress.org.rs/lat/eu-fondovi/ostali-fondovi/item/3685-konkurs-do-kraja-marta-za-projekte-koje-finansira-usaid

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je poziv za podršku sektorima prerađivačke industrije koji se odnosi naravno i na prehrambenu industriju. Možete dobiti do 2 000 000 000 dinara, a poziv traje do utroška sredstava, za šta je namenjeno 44,7 miliona dinara. Detaljnije pročitajte na linku.

http://agropress.org.rs/lat/eu-fondovi/ostali-fondovi/item/3693-ras-do-dva-miliona-dinara-za-preracivacku-industriju

 

Ukoliko o ovim temama želite da budete redovno informisani, pretplatite se na AgroBiznis magazin. Godišnja pretplata je samo 1800,00 dinara i uključuje 12 izdanja i sve poštanske troškove. Prijavite se putem telefona 011/4052-117, 060/0712-350 ili na imejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U toku je akcija, svaki novi pretplatnik dobija poklon iznenađenja. Za više informacija o našim posebnim izdanjima PČELARSKI PODSETNIK, kao i LEKOVITO BILJE posetite www.agrobiznis.rs.

 

 

Објављено у Finansije

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
da su u većinskom privatnom vlasništvu;
da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu.

 

Sredstva se ne mogu koristiti za:

projektne aktivnosti koje su usmerene ka svim sektorima industrije, osim ka gore navedenim;
projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
carinske i administrativne troškove;
troškove prinudne naplate;
projekte koji su povezani sa političkim partijama;
projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u

visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

 

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

 

Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

 

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.
Kao opravdani troškovi projekta priznaju se:

Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera) i to:
Troškovi pripreme tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;
Troškovi implementacije standarda sa sertifikacijom;
Troškovi sertifikacije;
Troškovi resertifikacije;
Troškovi nadzorne provere.

Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda (npr. usaglašavanje proizvoda sa standardima i evropskim direktivama koje zahtevaju CE označavanje, usaglašavanje sa tehničkim propisima koje zahtevaju srpski znak usaglašenosti „A“ i slično) i to:
Troškovi usaglašavanja proizvoda sa zahtevima odgovarajućih standarda za proizvode;
Troškovi provere opreme za prethodno upakovane proizvode;
Troškovi etaloniranja merne opreme u proizvodnom procesu;
Troškovi ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti;
Troškovi ispitivanja proizvoda i sertifikacije u evropskim notifikovanim telima;
Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i to:
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;
Troškovi izrade prototipa proizvoda;
Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda.

Troškovi novog dizajna proizvoda i ambalaže i to:
Troškovi izrade idejnog rešenja sa opisom tehničkih karakteristika;
Troškovi izrade novog dizajna proizvoda;
Troškovi izrade novog dizajna ambalaže.

Troškovi nabavke i implementacije specijalizovanog softvera i to:
Troškovi nabavke, izrade, dorade i implementacije softvera posebne namene usko vezane za funkcionisanje privrednog društva (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene nrp. Office paket);
Troškovi obuke zaposlenih za rad na uvedenom specijalizovanom softveru.

Troškovi za izradu studija izvodljivosti automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema.
Troškovi izrade studija izvodljivosti;
Troškovi izrade tehničke dokumentacije za implementaciju automatizacije procesa rada.

Troškovi izrade studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu i to:
Troškovi izrade studije uticaja na životnu sredinu;
Troškovi izrade dokumentacije u postupku pribavljanja ekoloških dozvola;
Troškovi pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu;
Troškovi ažuriranja postojeće studije uticaja na životnu sredinu.

Troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta i to:
Troškovi izrade investicionog elaborata;
Troškovi pribavljanja lokacijskih uslova;
Troškovi izrade idejnog projekta;
Troškovi izrade projekta za izvođenje.

Troškovi individualnih nastupa na međunarodnim sajmovima u inostranstvu i to:
Troškovi zakupa izlagačkog prostora;
Troškovi izgradnje štanda;
Troškovi izrade (dizajn i štampa) promo materijala za sajam (do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta);
Administrativni troškovi;
Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE

Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);
Obrazac 2 – Izjava Korisnika o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
Obrazac 4 – Budžet projekta;
Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi na prihvatljive projektne aktivnosti definisane od 1 do 8., izuzev za projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“) i to:
Referentnu listu sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja;
Relevantni sertifikati koji dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;
Spisak zaposlenih ili angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:
Kvalifikacije (dokaz: diploma o stečenom akademskom obrazovanju);
Kompetencije potrebne za pružanje usluga predviđenih projektom na koji se angažuju (dokaz - sertifikati, licence, uverenja, opciono – članstvo u strukovnim organizacijama);
Radno iskustvo u minimalnom trajanju 3 godine (dokaz – potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP ili rešenje o registraciji delatnosti, ukoliko je u pitanju samostalna delatnost);
Reference (dokaz: 3 preporuke, ne starije od tri godine, na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom posla, vrstom usluge i periodom izvršenja).
Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, mora biti overena i potpisana od strane Isporučioca, kao i da sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.
Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodne dve godine – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.
Ukoliko Podnosilac prijave podnosi prijavu u 2018. godini, a nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;

Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, Beograd, Kneza Miloša 12, Kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Објављено у Ostali fondovi
utorak, 06 mart 2018 07:36

Odličan diuretik - Vilino sito

Vilino sito, najčešće je bez stabla pa listovi obrazuju prizemnu rozetu. Dugački su do 30 cm, a široki 6 cm i perasto su deljeni na 10 - 12 režnjeva sa svake strane. Lisni režnjevi imaju bodljaste zupce. Cvetovi su sakupljeni u cvast glavicu čiji je prečnik 5 - 13 cm i najčešće je pojedinačna. Jezičasti cvetovi su srebrnobele boje i postavljeni periferno na glavici. Cevasti cvetovi, žuto do smeđe boje, grade centralni disk. Kada je vlažno vreme, glavica se zatvara čime se štiti polen (predznak za kišu). Cveta od avgusta do septembra. Plod je ahenija sa papusom. Rizom je dobro razvijen, vretenast i vertikalno položen. Cveta od juna do septembra na travnatim i žbunastim, toplim, sušnim padinama brda, ali i na kamenitim i peskovitim mestima u srednjoj i južnoj Evropi. Posebno je lekovit veliki, debeo i mesnat koren, koji može da naraste i metar. Prijatno miriše, a ukus mu je oštar i aromatičan, kada se raseče pušta mlečni sok. U lekovite svrhe se vadi

u rano proleće ili u kasnu jesen, odmah očisti i suši u hladu ili u sušari. Čuva se na suvom mestu jer je sklon plesni. Od delotvornih sastojaka, koren ima čak 80 odsto eteričnog ulja karlinaoksida, a u većim količinama i inuline, tanine, polisaharide, smolu.

Vilino sito (Carlina acaulis), prepoznaje se po ogromnim, bodljikavim, lisnatim rozetama I glavičastim cvastima poleglim po zemlji. Prema verovanju, štiti od zla i unosi Božji blagoslov u kuću. Ukoliko se nosi kao talisman donosi blagodet, zdravlje, smirenje, izobilje, uspeh i sreću.

Cveta od juna do septembra na travnatim i žbunastim, toplim, sušnim padinama brda, ali i na kamenitim i peskovitim mestima u srednjoj i južnoj Evropi. Deluje spazmoliticno, diuretično, dijaforetično (podstiče preznojavanje). Umirujuće, pospešuje varenje, smiruje stomačne probleme, antiupalno, antimikrobno, antifungalno, stimuliše izdvajanje sekreta u organizmu i podstice iskašljavanje, protiv parazita, deluje povoljno na bubrege i bešiku, poboljšava stanje kod bolesti gastro-intestinalnog trakta propraćenih bolovima i gorušicom. Smanjuje bolove

kod hemoroida. Unutrašnje se koristi kod otoka različitog porekla, tečnosti u stomaku (acit),

narušenog varenja, paraliza (naročitito jezika), kod pojačanih kiselina u želucu, kolitisa i gastritisa. Upale urinarnih puteva, upale bubrega, kao diuretik, kod vodene bolesti i parazita. Neredovne menstruacije. Ređe se koristi kod slabosti organizma, premora, nervne iscrpljenosti.

 

Ukoliko o ovim temama želite da budete redovno informisani, pretplatite se na AgroBiznis magazin. Godišnja pretplata je samo 1800,00 dinara i uključuje 12 izdanja i sve poštanske troškove. Prijavite se putem telefona 011/4052-117, 060/0712-350 ili na imejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. U toku je akcija, svaki novi pretplatnik dobija poklon iznenađenja. Za više informacija o našim posebnim izdanjima PČELARSKI PODSETNIK, kao i LEKOVITO BILJE posetite www.agrobiznis.rs.

AgroBiznis magazin

http://agrobiznis.rs/ 

Објављено у Začinsko i lekovito bilje
  1. Popularno
  2. Aktuelno
  3. Komentari

 

Kalendar

« Март 2018 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31